Woonfraude
Wat moet ik inleveren/aantonen als ik de huurovereenkomst van een overleden huurder wil overnemen?

Wat moet ik inleveren/aantonen als ik de huurovereenkomst van een overleden huurder wil overnemen?

  • Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie waaruit blijkt dat u tenminste 2 jaar samen met de huurder op dit adres staat ingeschreven.
  • Bewijzen waaruit blijkt dat u een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd, bijv: gezamenlijke bankrekening, gezamenlijke verzekeringen, verdeling vaste lasten (huur, gas/licht, enz.)