Woonfraude
De persoon bij wie ik inwoon (geen partner/ouder) is overleden. Kan ik de huurovereenkomst overnemen?

De persoon bij wie ik inwoon (geen partner/ouder) is overleden. Kan ik de huurovereenkomst overnemen?

Nee, een huurovereenkomst is alleen overdraagbaar aan wettelijk partners. Een uitzondering wordt gemaakt voor personen die aantoonbaar een duurzame relatie hebben gevoerd met de overleden huurder. De aanvraag moet worden ingediend binnen 3 maanden na overlijden van de huurder. Mail hiervoor naar info@de-alliantie.nl of bel met (088) 00232 00.