Warmtewet

Ik krijg van de Alliantie twee afrekeningen, klopt dat?

Als uw stookseizoen  (nog) niet gelijk loopt met het kalenderjaar  ontvangt u voor 2014 en 2015 twee afrekeningen: een tussentijdse afrekening voor de resterende maanden van 2014 en een afrekening voor het kalenderjaar 2015. Deze laatste afrekening ontvangt u in 2016.