Reparaties/Onderhoud

Ik ben een koper in een VvE en wil een aanpassing doen in/om de woning. Waar kan ik dit verzoek indienen?

Als het gaat om een aanpassing in het gemeenschappelijke deel van de het complex dan moet het verzoek worden ingediend bij de VvE-beheerder. Hij brengt het in bij de Algemene Ledenvergadering, zodat hierover een beslissing kan worden genomen door alle eigenaren.