Reparaties/Onderhoud

Ik ben een huurder in een VvE en wil een aanpassing doen in/om de woning. Waar kan ik dit verzoek indienen (VvE)?

Als het gaat om een aanpassing in het gemeenschappelijke deel van de het complex dan loopt het verzoek via de eigenaarsrol van de Alliantie. Deze dient het verzoek vervolgens in bij de VvE-beheerder. Deze brengt het punt in op de Algemene Ledenvergadering, zodat hierover een beslissing kan worden genomen door alle eigenaren.