Overlast

Ik heb een koopwoning in een VvE complex. Mag ik ook klachten en/of meldingen doorgeven aan de Alliantie?

Als u een koopwoning in een VvE complex heeft, mag een technische klacht gemeld worden bij de Klantenservice. Voor technische klachten onder de 500 euro mag meteen opdracht gegeven worden. Is het bedrag boven de 500 euro, dan moet toestemming gevraagd worden aan de VvE. Dit kan via de VvE beheerder. Als u als eigenaar van een koopwoning een klacht heeft over een huurder, mag deze worden gemeld bij de eigenaarsrol van de Alliantie.