Toekenning, wachtlijsten en urgentie

Ik heb een hoger inkomen dan €40.349,-, maar heb een urgentie voor de regio Amsterdam. Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning?

Woningzoekenden met een medische of sociale urgentie moeten voor sociale huurwoningen (rekenhuur tot € 710,68) net als andere woningzoekenden voldoen aan het inkomenscriterium. Voor stadsvernieuwingsurgenten geldt een uitzondering. Zij kunnen wel voor sociale huur in aanmerking komen met een hoger inkomen, maar dat mag niet hoger zijn dan €50.000,- per jaar. De inkomensgrens van €40.349,- geldt ook niet voor geïndiceerden voor een rolstoel- en/of Miva-woning (woning voor minder validen).