Mantelzorg

Maar wat gebeurt er als mijn moeder overlijdt. Sta ik dan op straat?

Als bij het overlijden van een ouder een kind achterblijft, wordt op dat moment naar de situatie gekeken. Hierbij leveren we zoveel mogelijk maatwerk. Hierbij wordt onder meer naar de volgende punten gekeken:

  • Hoeveel kinderen zijn achtergebleven op de woning?
  • Wat is hun leeftijd?
  • Zijn zij volwassen of minderjarig?
  • Wat heeft het volwassen kind gedaan om op de situatie te anticiperen? Heeft hij/zij zich ingeschreven bij woningnet of op andere wachtlijsten voor een woning?
  • Wat is het inkomen?
  • Heeft het kind onafgebroken bij de ouder gewoond?

Als de Alliantie na het overlijden van mijn moeder vindt dat ze mij moet helpen, betekent dat dan dat ik op de woning mag blijven wonen.
Zoals gezegd gaat het om maatwerk. Dit kan betekenen dat u nog een aantal maanden op de woning kunt verblijven en zelf op zoek gaat naar een andere woning. Het kan ook betekenen dat wij u een andere woning toewijzen omdat de woning bijvoorbeeld veel te groot of te duur voor u is. Soms wordt het achterblijvende kind de nieuwe huurder.