Inkomen

Wat is de inkomensgrens voor een sociale huurwoning?

Om in aanmerking te komen voor een corporatiewoning met een huur beneden € 710,68 mag het huishoudeninkomen niet meer bedragen dan € 34.911,-.

Uitzondering Almere
Bij de regulier aangeboden sociale huurwoningen geldt de volgende uitzondering:

Woningen in bepaalde wijken die van te voren zijn aangewezen. Hier geldt een voorrangsregeling waarbij een van de voorrangscriteria het inkomen kan zijn.

Uitzondering Amsterdam

Hierop is één uitzondering: voor huishoudens bestaande uit tenminste één volwassene en één kind jonger dan 18 jaar geldt een huishoudeninkomen van maximaal € 39.465,-, mits u reageert op woningen die voor deze inkomensgroep gelabeld zijn. Dit huishoudeninkomen bestaat uit het verzamelinkomen van de woningzoekende en van de partner. Het inkomen van thuiswonende kinderen en inwoners telt hier niet mee.