Gezinssamenstelling

Ik woon al een tijdje samen in een woning van de Alliantie. Hoe kan ik medehuurder worden?

U kunt bij de Alliantie een verzoek indienen voor medehuurderschap.Belangrijke voorwaarden om medehuurder te worden zijn:

 • U heeft langer dan twee jaar een gemeenschappelijke huishouding en kunt dit aantonen met stukken, bijvoorbeeld:
  • Gemeenschappelijke bankrekening;
  • Gemeenschappelijke verzekeringen;
  • Tenaamstelling nutsbedrijven;
  • Samenlevingscontract.
 • Als het verzoek de bedoeling heeft om de medehuurder op korte termijn de positie van huurder te verschaffen, dan zal het verzoek worden afgewezen.
 • De medehuurder moet over voldoende inkomen beschikken om de huur ook alleen te kunnen betalen.
 • Uittreksel uit het bevolkingsregister, waaruit blijkt dat u langer dan twee jaar gezamenlijk met de hoofdhuurder staat ingeschreven op het adres.
 • Het is niet mogelijk voor kinderen om een huurcontract over te nemen (en dus medehuurder te worden). Hierop is één uitzondering. Overname van de huurovereenkomst is wellicht wel mogelijk als u ouder bent dan 35 jaar, onafgebroken bij u ouder(s) heeft ingewoond én aan kunt tonen dat u een duurzame gemeenschappelijke relatie met uw ouder(s) heeft gevoerd.

Als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft, heeft u sowieso al recht op medehuurderschap.

Download het aanvraagformulier medehuurderschap.