CV-Onderhoud

Wat moet ik doen bij een storing aan mijn geiser, boiler of CV-ketel?

Voordat u belt voor een storing, ga dan altijd eerst na of:

  • De waakvlam brandt (indien aanwezig);
  • Alle radiatoren goed ontlucht zijn;
  • De kamerthermostaat hoog genoeg staat;
  • De stekker in het stopcontact zit;
  • De zekeringen in de meterkast niet defect zijn;
  • De gaskraan (hoofdkraan) open staat;
  • De drukmeter minimaal 1,5 atmosfeer aangeeft. Is dit niet het geval, dan moet u water bijvullen en radiatoren ontluchten.

Zijn bovenstaande zaken in orde? Bel dan: (088) 00 232 00.