Vervuiling

De groenvoorziening in de binnentuin of het plantsoen is overwoekerd.Kan hier wat aan worden gedaan?

Als uw woongebouw een huismeester of buurtbeheerder heeft, kunt u dit bij hem/haar melden. Vaak zijn er onderhoudscontracten afgesloten voor de groenvoorzieningen. Bepaalde groenvoorzieningen zijn in onderhoud bij de Alliantie, andere bij de gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Alliantie, telefoon 088 - 00 232 00 of info@de-alliantie.nl.