Geluidsoverlast

Mag ik harde vloerbedekking leggen in een flat?

Meestal wel, en er zijn altijd voorwaarden aan verbonden. Afhankelijk van het type vloerbedekking:

  • Laminaat of hout: toegestaan, maar ondervloer verplicht en deze moet minimaal voldoen aan 10 decibel geluiddemping.
  • Vinyl: toegestaan, bij voorkeur met ondervloer aanbrengen.
  • Plavuizen: zijn vaak niet toegestaan (bijvoorbeeld bij bovenwoningen), reden hiervoor is dat leefgeluiden erg hevig doorklinken, dus dit kan overlast veroorzaken. Ook zijn plavuizen moeilijk te verwijderen aan het einde van de huur. Vraag daarom altijd vooraf schriftelijk toestemming aan.

Let op: U dient te voorkomen dat uw buren overlast of hinder van u ondervinden, dat geldt ook voor de vloer die u aanbrengt. Is uw vloer een van de oorzaken van overlast, dan kan de Alliantie u vragen de vloer aan te passen of te verwijderen.