Legionella

Welke maatregelen tegen legionella neemt de Alliantie voor collectieve installaties, zoals collectieve cv-installaties?

Collectieve installaties, zoals verwarmingsinstallaties en/of hydrofoor-installaties, bevatten altijd een groter risico. Om dit in kaart te brengen wordt steekproefsgewijs voor collectieve installaties, gedurende een periode, een aantal controles uitgevoerd. Voor de hydrofoor in een dergelijke installatie houden we eveneens een steekproef. Wanneer de betreffende installatie geen problemen oplevert, kan deze van de lijst. Wanneer er zich wel problemen voordoen wordt gekeken hoe een aanpassing aan de installatie verdere risico’s moeten voorkomen..