Klachtenafhandeling

Hoe kan ik een klacht over de dienstverlening indienen?

U kunt een klacht indienen als u een huurder, medehuurder, ex-(mede)huurder, toekomstige (mede)huurders of bent. Klachten die bij de bewonersorganisaties of bewonerscommissies zijn gemeld, worden doorgestuurd naar de Alliantie.

Een klacht kunt u indienen wanneer u ontevreden bent over iets wat een medewerker van de Alliantie heeft gedaan of juist heeft nagelaten. Het kan ook als u ontevreden bent over de dienstverlening van een bedrijf dat door de Alliantie is ingeschakeld. Uiteraard heeft u in eerste instantie geprobeerd om met een medewerker van de Alliantie tot een oplossing te komen.

Reparatieopdrachten, verzoeken, overlastmeldingen etc. waarbij u voor het eerst contact opneemt met de Alliantie zijn geen klachten. Pas wanneer iets niet goed gaat, wanneer men er niet uitkomt of het niet eens is met de aanpak, dan wordt het een klacht. 

De klacht kan alleen als officiële klacht worden behandeld, wanneer de klacht schriftelijk is vastgelegd. Dit kan in de vorm van een brief, e-mail of het klachtenformulier.