Huuraanpassing
Wat moet ik doen als mijn huishoudsamenstelling wijzigt/is gewijzigd?

Wat moet ik doen als mijn huishoudsamenstelling wijzigt/is gewijzigd?

De huishoudsamenstelling per 1 juli 2017 is bepalend voor de berekening van het inkomen. Wanneer u een inkomensafhankelijke huuraanpassing krijgt, ontvangt u bij het ‘voorstel aanpassing huurprijs’ (eind april 2017) een verklaring van de Belastingdienst waarop een inkomensindicatie staat vermeld plus het aantal personen van het huishouden van wie het inkomen is meegeteld. U ontvangt deze verklaring alleen als uw huishouden in de in de hoge inkomenscategorie valt.

Als de samenstelling van het huishouden is gewijzigd en dit nog niet is doorgegeven aan de gemeentelijke Basisregistratie Personen (bevolkingsregister), dan moet u dit zo snel mogelijk in orde maken. Op het moment dat de registratie in het bevolkingsregister in orde is, kan de Alliantie een nieuwe inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst.