Huuraanpassing
Mijn rekenhuur is door de huuraanpassing boven de € 710,68 per maand uitgekomen. Heeft dit gevolgen voor de huurtoeslag?

Mijn rekenhuur is door de huuraanpassing boven de € 710,68 per maand uitgekomen. Heeft dit gevolgen voor de huurtoeslag?

Als u al huurtoeslag ontvangt en de rekenhuur door de huuraanpassing boven € 710,68,- uitkomt, blijft het recht op huurtoeslag bestaan en loopt dit gewoon door. Daarnaast garandeert de Alliantie voor huurders die bij aanvang van de huurovereenkomst een sociaal huurcontract hadden, dat de huurprijs wordt verlaagd naar de huurtoeslaggrens als u op basis van uw inkomen een aanvraag huurtoeslag wilt doen. U kunt dan bij de Alliantie een verzoek indienen om de huurprijs te verlagen. De huurprijs wordt dan onder voorbehoud verlaagd. De Alliantie controleert op een later tijdstip, dus achteraf, of er inderdaad huurtoeslag is toegekend. Als dat zo is, dan wordt de huur definitief verlaagd naar de huurtoeslaggrens. Als blijkt dat u op basis van het inkomen niet in aanmerking bent gekomen voor huurtoeslag, dan bent u met terugwerkende kracht alsnog de huurprijs verschuldigd van voor de verlaging.