Huuraanpassing
Hoe wordt het voorschotbedrag berekend?

Hoe wordt het voorschotbedrag berekend?

Het maandelijkse bedrag dat wordt betaald aan servicekosten is vaak een voorschot. De werkelijk gemaakte kosten worden jaarlijks verrekend met de betaalde voorschotten. U ontvangt daarvoor in het tweede kwartaal een afrekening.

Als het voorschot en de daadwerkelijk gemaakte kosten niet gelijk zijn, dan wordt er verrekend. Op basis van de werkelijk gemaakte kosten, wordt het maandelijks te betalen voorschot aangepast voor het komende jaar. De nieuwe voorschotbedragen voor de servicekosten staan in het ‘Voorstel aanpassing huurprijs’. Meer informatie over servicekosten staat op: www.de-alliantie.nl/servicekosten.