Huuraanpassing
Hoe weet de Alliantie wat mijn inkomen is?

Hoe weet de Alliantie wat mijn inkomen is?

Daarvoor krijgen we van de Belastingdienst een inkomensverklaring. Op deze verklaring staat vermeld of het huishoudinkomen meer dan € 40.349,-- per jaar is. Op deze verklaring staat ook het aantal personen van het huishouden van wie het inkomen is meegeteld. Huishoudens waarvan één of meer leden de AOW-gerechtigde leeftijd heeft en gezinnen vanaf 4 personen worden door de Belastingdienst uitgezonderd. Deze huishoudens vallen altijd in de groep met de laagste huuraanpassing. De Belastingdienst stuurt u ter informatie een brief als wij een inkomensverklaring voor uw adres hebben aangevraagd.