Algemeen

Mag ik zonnepanelen installeren?

De Alliantie is voorstander van zonnestroom. Zonnestroom is een duurzame vorm van energie die past in onze doelstellingen op het gebied van energie en duurzaamheid. Al in 2004/2005 plaatsten we op Amsterdamse daken 10.000 m2 zonnepanelen. Sindsdien wekken we in diverse projecten in al onze regio’s zonne-energie op. Omdat ook de Alliantie een euro maar 1 keer kan uitgeven, investeren we vooral in het energiezuinig maken van woningen door o.a. isolatie. Tegenwoordig investeren vooral andere partijen (zoals KiesZon) in zonnepanelen op onze daken, waarbij de huurders de voordelen krijgen van zonnestroom.

Aanschaffen zonnepanelen
Wilt u graag zonnepanelen op uw woning, dan gaat de Alliantie er in principe van uit dat u deze zelf aanschaft. Neemt u wel altijd contact met ons op, want voor het plaatsen van zonnepanelen hebt u toestemming nodig. We werken zoveel als mogelijk mee aan het verzoek tot plaatsing en aan de instandhouding van de zonnestroominstallatie van de huurder. Dat levert immers een bijdrage aan het gebruik van duurzame energie. 
Zonnepanelen kunnen zowel op een- als op meergezinswoningen worden geplaatst.
 
Eengezinswoningen
Bij eengezinswoningen is het eenvoudig, omdat de woning waar de panelen op worden gelegd hetzelfde object is als het object dat de energie verbruikt.
 
Meergezinswoningen
Voor meergezinswoningen is dat niet het geval: het dak is een collectief object van het appartementencomplex en de woning is een individueel object. Dat maakt de toepassing van zonnepanelen voor individuele appartementen iets ingewikkelder dan voor eengezinswoningen, maar niet onmogelijk. Bij meergezinswoningen kan het gaan om:

a.         zonnepanelen voor de collectieve voorzieningen (cvz);
b.         zonnepanelen voor individuele appartementen.

Zonnepanelen en VvE's
Vooral VvE’s zijn geïnteresseerd in het plaatsen van zonnepanelen voor de cvz (ook omdat het geld kan besparen). Woont u in een complex met zowel huur- als koopwoningen, dan beslist de VvE over het plaatsen van zonnepanelen. Wilt u als individuele huurder in een VvE voor uw eigen stroomvoorziening zonnepanelen aanschaffen, dan is het wat ingewikkelder vanwege het leidingwerk (dat niet door andere appartementen of de cvz mag lopen) en het gebruik van een deel van het (collectieve) dak. Woont u in een VvE, dan kunt het beste contact opnemen met het bestuur van de VvE. Woont u in een meergezinswoning met alleen huurwoningen, neemt u dan contact op met de Alliantie.

Criteria 
Bij een verzoek om zonnepanelen door individuele huurders gelden dezelfde criteria als bij een verzoek voor andere zogenoemde ‘zelf aangebrachte voorzieningen’ (ZAV’s), veranderingen aan de buitenzijde van de woning, die bij verhuizing niet hoeven te worden verwijderd. Uitgangspunt is dat de Alliantie toestemming verleent; dit geldt dus voor de eengezinswoningen en voor de individuele appartementen die niet in een VvE zitten. Voor de overige situaties zal de VvE de toestemming moeten verlenen.
Het gaat o.a. om criteria die te maken hebben met de te gebruiken materialen, het voorkomen van schade aan de constructie van de woning, bouwtechnische voorschriften, onderhoudswerkzaamheden aan het dak en aansprakelijkheid. Aanvullende criteria gaan over  het plaatsen van de omvormer en de afschrijvingstermijn van 10 jaar.