Actievoorwaarden verloting iPads

Actievoorwaarden verloting iPads

 1. De Alliantie is een Stichting, gevestigd te Hilversum.
 2. De Alliantie verloot onder deelnemers aan de actie een prijs.
 3. Alleen een huurder van de Alliantie die een e-mailadres verstrekt kan deelnemen, mits:
  • Hij daarover een brief heeft ontvangen van de Alliantie of hiervoor gebeld is namens de Alliantie;
  • De betreffende gegevens nog niet bekend waren bij de Alliantie voor de termijn van deelname;
  • De gegevens binnen de termijn van deelname en op de voorgeschreven wijze worden doorgegeven aan de Alliantie;•
  • Hij geen medewerker van de Alliantie is.
 4. De termijn voor deelname loopt van 12 november 2018 tot en met 31 december 2018 binnen die data moet het e-mailadres door de Alliantie ontvangen zijn.
 5. Huurders kunnen de gevraagde gegevens op de volgende manieren doorgeven:
  • Huurders kunnen de gevraagde gegevens op de volgende manieren doorgeven:
  • Per post, gebruik de bijgevoegde retourenvelop
  • Per e-mail contact@de-alliantie.nl of WhatsApp 06-10645387
  • Telefonisch via 088-0023200, keuzenummer 4
 6. De Alliantie verloot drie iPads t.w.v. €449 (inclusief BTW).
 7. De iPad wordt persoonlijk toegekend aan de deelnemer, is niet inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.
 8. De loting wordt uitgevoerd in week 3 van 2019 door een door de Alliantie aangewezen notaris.
 9. De Alliantie informeert de drie winnaars in week 3 van 2019 per e-mail over de uitslag.
 10. Over de uitslag van deze loting wordt niet door de Alliantie gecorrespondeerd.
 11. De Alliantie kan op geen enkele wijze worden aangesproken op de bruikbaarheid of werking van een gewonnen iPad, er wordt op geen enkele wijze garantie of service geboden. De deelnemer dient zich zo mogelijk rechtstreeks tot de fabrikant of verkoper te richten, hun algemene voorwaarden kunnen van toepassing zijn.
 12. In voorkomende geschillen of klachten naar aanleiding van deze actie neemt de Alliantie een beslissing, deze is ook voor deelnemer bindend.
 13. Deelname aan de iPad actie houdt acceptatie van deze voorwaarden in.
 14. Iedere persoon mag maar één keer meedoen aan de actie. 

Persoonsgegevens

Een e-mailadres en een mobiele telefoonnummer zijn persoonsgegevens. De Alliantie gebruikt deze persoonsgegevens zorgvuldige en in overeenstemming met de wet. Kijk voor meer informatie in ons Privacyreglement.