Voorwaarden

voor woningruil

Als je huurder bent bij de Alliantie is het mogelijk van woning te ruilen. Hier gelden een aantal regels voor waar je aan moet voldoen.

Voorwaarden woningruil

 • Je woont in een zelfstandige woning.
 • Je woont minimaal één jaar in je woning.
 • Je hebt geen wisselwoning of tijdelijk huurcontract zoals een campuscontract of een vijfjaren jongerencontract.
 • Er zijn geen sloop- of renovatieplannen voor je woning.
 • Je hebt geen betalingsachterstand op de huur en/of servicekosten.
 • Je hebt een positieve verhuurdersverklaring.
 • Er is geen sprake van leefbaarheidsproblematiek.
 • Je accepteert de woning zoals deze nu is. Ook als er dingen stuk zijn. Bekijk de woning dus goed! De Alliantie bekijkt de woning(en) niet.
 • Je neemt alle rechten en plichten van de ruilpartner over:
  • Het huurcontract.
  • De algemene huurvoorwaarden bij het contract.
  • De technische staat van de woning, inclusief sloten en sleutels.
  • De servicekosten, waaronder die van de eventueel aanwezige zonnepanelen. Het kan zijn dat je bij de jaarlijkse afrekening moet bijbetalen. Dit geldt dan ook voor de tijd die je nog niet in de woning woonde.
  • Je betaalt tot 1 juli volgend jaar dezelfde huurprijs (en eventueel dezelfde servicekosten) als de ruilpartner nu. Je kunt ieder jaar per 1 juli huurverhoging krijgen.
 • Is onze woning een sociale huurwoning (huur tot en met €808,06)? Dan mag het huishoudinkomen van de nieuwe huurder(s) niet hoger zijn dan €44.035 (voor huishoudens van één persoon) of € 48.625 (voor huishoudens van twee of meer personen) per jaar.
 • De woning moet bij het aantal personen in je huishouden passen. Een woning met vier kamers vinden we bijvoorbeeld niet geschikt voor een huishouden van één persoon. Een woning van twee kamers niet voor een gezin met kinderen.
 • Als je woont in een woning voor een speciale doelgroep, zoals een senioren- of jongerenwoning, dan moet je ruilpartner binnen deze doelgroep vallen.
 • Is de woning een middensegment of vrijesectorwoning? Dan gelden er misschien andere voorwaarden voor het inkomen en aantal personen.
 • De verhuurders van de aanvragers moeten toestemming geven.
 • Heb je een bewindvoerder? Dan hebben we van de bewindvoerder een beschikking én schriftelijke toestemming voor je verhuizing nodig.

Wat kan ik verwachten na een aanvraag?

Na het invullen van het woningruil formulier duurt het minimaal zes weken voor we de aanvraag in behandeling nemen. Het is belangrijk dat we je gegevens volledig ontvangen, anders kunnen wij je aanvraag niet in behandeling nemen. We behandelen alleen een woningruil waar twee of drie woningen bij betrokken zijn.