Werken aan wonen

Elke dag werken we aan betaalbare woningen in veilige en prettige buurten. Zo helpen we steeds meer mensen met een bescheiden inkomen aan een passend huis.

Onze missie

Bij de Alliantie geloven we dat iedereen het recht heeft om mee te doen aan de samenleving. Het is onze missie om mensen een thuis te bieden, een plek die bijdraagt aan een goede kwaliteit van wonen en leven. Daarom bouwen en beheren we sociale huurwoningen voor mensen met een bescheiden inkomen en zijn we er voor de middeninkomens. Ook helpen we via maatschappelijke huisvesting aandachtsgroepen aan een woning.

 

Wij denken niet in snelle successen, maar gaan voor de lange termijn. We willen een bijdrage leveren aan de verbinding in de samenleving en het behoud van de aarde. Nieuwe woningen bouwen we zo duurzaam mogelijk en onze bestaande woningen zijn vóór 2050 CO2-neutraal. Duurzaam betekent voor ons ook dat iedereen kan blijven meedoen. Onze huurders moeten niet alleen vandaag hun woning kunnen betalen, maar ook volgend jaar en over dertig jaar. We dragen pas echt bij aan een duurzame wereld als duurzaam wonen voor iedereen bereikbaar is en blijft.

 

We willen laten zien hoe iedereen kan blijven meedoen. Op de woningmarkt én in de samenleving. We willen het voorbeeld geven, het gesprek voeren en de sociale woningmarkt in beweging brengen. We willen het samen doen. Samen met onze huurders, overheden, bouwbedrijven en andere partners kunnen we écht het verschil maken. Wij zijn er voor onze huurders en woningzoekenden, voor onze buurten en voor het hele land.

 

Wij zijn de Alliantie.

Bestuur en beleid


De Alliantie is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk en zonder aandeelhouders aan wie we geld uitkeren. De inkomsten uit de huur en verkoop geven we uit aan onderhoud, organisatiekosten, belastingen, verzekeringen en rente op leningen. 
Onze organisatie is een stichting met een bestuur en een Raad van Commissarissen die toezicht houdt. 

Lees meer over ons bestuur en beleid >