Wie we zijn

De Alliantie wil mensen een thuis bieden, een plek die bijdraagt aan een goede kwaliteit van wonen en leven. Nu én in de toekomst.

Hoe het begon

De geschiedenis van de volkshuisvesting gaat meer dan honderd jaar terug. Aan het begin van de twintigste eeuw werden tientallen woningcorporaties opgericht om arbeiders een fatsoenlijk huis te bieden. In de huidige vorm bestaat de Alliantie sinds 2001Als woningcorporatie dragen we een maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zien het als onze taak om ervoor te zorgen dat mensen met een bescheiden inkomen betaalbaar kunnen wonen. Dit doen we door zoveel mogelijk mensen aan een passende woning te helpen. Daarnaast investeren we flink in het verduurzamen van onze woningen. Ons werkgebied bestaat uit de regio’s Amsterdam, Almere, Amersfoort, en Gooi en Vechtstreek. 

Bestuur en beleid


De Alliantie is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk en zonder aandeelhouders aan wie geld uitgekeerd wordt. Onze organisatie is een gesloten financieel systeem. De inkomsten uit de huur en verkoop geven we uit aan onderhoud, organisatiekosten, belastingen, verzekeringen en rente op leningen. 
Onze stichting heeft een bestuur en de Raad van Commissarissen houdt toezicht. 

Lees meer over ons bestuur en beleid >