Samenwerken

We vinden het belangrijk om samen te werken met huurders, gemeenten en andere partijen. Alleen samen kunnen we écht het verschil maken en meer huurders aan passende huizen in fijne buurten helpen.

We doen het samen

Onze maatschappelijke ambities realiseren we alleen als het samen doen. Samen met onze huurders, gemeenten, bouwbedrijven, maatschappelijke organisaties en andere partijen.
Door samen te werken kunnen we meer huurders aan betaalbare woningen in veilige en prettige buurten helpen, onze woningen verduurzamen en de transitie naar schone energie, circulariteit en klimaatadaptatie versnellen.

In gesprek met huurders


We overleggen op verschillende manieren met bewoners. Zo zijn er per buurt zijn er bewonerscommissies en is er in elke regio een huurdersorganisatie. Zij geven ons advies over onderwerpen zoals betaalbaarheid, onderhoud en leefbaarheid. De Huurdersbelangenvereniging de Alliantie (HBVA) is de overkoepelende huurdersorganisatie voor alle huurders van de Alliantie. Afspraken over het overleg met huurdersorganisaties staan in samenwerkingsovereenkomsten met daarin de rechten en plichten van beide partijen. Eens in de zoveel tijd overleggen de regiobedrijven met huurders- en bewonerscommissies over complexen of bijzondere projecten. De Alliantie werkt ook samen met huurderspanels. We vragen huurders naar hun mening over allerlei onderwerpen en gaan met hun feedback aan de slag.

Prestatieafspraken met gemeenten

We vinden het belangrijk dat we weten wat er in de volkshuisvesting speelt op regionaal en lokaal niveau. Daarom zijn we lokaal verankerd, dicht bij onze huurders en partners. Op deze manier kunnen we met ons beleid en onze innovaties een bijdrage leveren aan de specifieke regionale en lokale volkshuisvestelijke opgave. Op lokaal niveau maken we prestatieafspraken met elke gemeente, huurdersorganisatie en andere corporaties. In deze afspraken staat waar we met elkaar voor zorgen: voldoende beschikbare woningen, betaalbare woningen, het verduurzamen en verbeteren van woningen, leefbaarheid in buurten en wijken, realiseren van wonen met zorg en het huisvesten van aandachtsgroepen.