Iedereen verdient een thuis

Als woningcorporatie dragen we de maatschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat mensen met een bescheiden inkomen betaalbaar kunnen wonen. Nu én in de toekomst.

Ontwikkelingen om ons heen

Tussen nu en 2040 stijgt het inwonertal naar verwachting van 17 naar 19 miljoen. Door deze bevolkingstoename ontstaat nog meer druk op de woningmarkt. De verwachte maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat er meer huizen voor gezinnen nodig zijn, kleinere woningen voor het toenemend aantal eenpersoonshuishoudens en passende woningen voor de groeiende groep senioren. De vraag naar sociale huurwoningen neemt de komende jaren verder toe. Voor mensen met een middeninkomen en starters die vaak geen woning kunnen kopen, zijn er te weinig vrijesectorhuurwoningen in het middensegment. Daardoor blijven mensen zitten waar ze zitten en is er weinig doorstroming binnen sociale huur en van sociale huur naar vrijesectorhuur en koop. 

Maatschappelijke thema's


Op basis van de ontwikkelingen in ons werkgebied hebben we zes thema’s geformuleerd om inhoud en richting te geven aan onze missie. Aan elk thema koppelen we doelstellingen, zodat we optimale maatschappelijke prestaties kunnen leveren.

Dit zijn de zes thema's

Betaalbaar wonen

De Alliantie wil meer mensen met een bescheiden en middeninkomen aan betaalbare huizen helpen. Om dit voor elkaar te krijgen bouwen we extra woningen en stimuleren we doorstroming. Ook bieden we tijdelijke huisvesting en transformeren we lege kantoorpanden tot woningen.

Ontdek meer

Fijne buurten

We willen mensen een thuis bieden. Een plek die bijdraagt aan een goede kwaliteit van wonen en leven, in een veilige, schone en prettige woonomgeving. We werken samen met bewoners, gemeenten en andere partijen om de leefbaarheid in de wijk, buurt, straat of complex te verbeteren.

Ontdek meer

Duurzaamheid

We streven ernaar dat al onze woningen CO2-neutraal zijn in 2050. Daarom verduurzamen we de komende jaren onze bestaande woningvoorraad en investeren we in duurzame nieuwbouwwoningen. Zo dragen we bij aan de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie.

Ontdek meer

Zorg en welzijn

Aandachtsgroepen in onze samenleving zijn vaak aangewezen op een sociale huurwoning, zoals ex-daklozen of statushouders. We werken samen met gemeenten en zorgpartijen om huurders die zorg of begeleiding nodig hebben een fijne plek te bieden. Ook senioren helpen we aan een passende woning.

Ontdek meer

Digitalisering

Door digitale services kunnen we onze dienstverlening automatiseren en sneller toegankelijker maken voor onze huurders. We zijn via verschillende kanalen bereikbaar voor onze huurders. Zo regelen huurders steeds meer zelf online via Mijn Alliantie.

Ontdek meer

Innovatie

We streven naar verbetering en ontwikkeling van onze woningen en dienstverlening. Innovatie helpt ons daarbij. Samen met onze partners werken we aan slimme en vernieuwende oplossingen op het gebied van duurzaamheid, digitalisering, wijkontwikkeling en in de bouw.  

Ontdek meer