Bestuurslid HBVA Gooi en Vechtstreek

Vacature

Kom jij op voor de belangen van de huurders?

Loop jij warm voor wonen en duurzaamheid? Vind jij het belangrijk dat huurders prettig en betaalbaar wonen? En vind je het leuk om anderen te helpen in de wirwar van rechten en plichten? Als jij wilt meewerken aan de belangen van huurders in Gooi en Vechtstreek, dan zijn wij op zoek naar jou!

 

De huurdersbelangenvereniging Gooi en Vechtstreek (HBVA G&V) zet zich in voor de huurders van woningcorporatie de Alliantie in Gooi en Vechtstreek. Ze houden zich bezig met hoe het woningonderhoud beter kan, en of er wel genoeg betaalbaar woningaanbod is. Maar ook voor een snelle klachtafhandeling en leefbare, veilige wijken. Voor de Alliantie is de HBVA belangrijk. Wij kunnen ons werk beter doen door samen te werken met huurders. En jij kan je hier voor inzetten!

 

Jij in het bestuur van de HBVA

De HBVA G&V zoekt nieuwe bestuursleden. Als HBVA-bestuurslid overleg je met het management van de Alliantie Gooi en Vechtstreek. Samen met gemeenten, andere corporaties en hun huurdersvertegenwoordigers werken we aan prestatieafspraken. We spreken daarin met elkaar af hoe we omgaan met betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg. Je overlegt met de HBVA-leden via werkgroepen, de website en nieuwsbrieven. Je hebt een rol bij het opzetten en begeleiden van bewonerscommissies.

 

Wat verwachten we van elkaar

Je werkt in een enthousiast team van vrijwilligers, waar veel ruimte is voor eigen initiatief. Je eigen kennis en interesses kan je volop inzetten! Ook bieden we cursussen aan onder andere over huurrecht, huisvestingsbeleid en wat nog meer nodig is om te helpen bij vragen, zorgen en kansen bij onze huurders. Je kunt rekenen op inhoudelijke en secretariële, professionele ondersteuning. Het kost tijd, maar je krijgt er ook veel voor terug:

  • Het verschilt per persoon hoeveel tijd je per maand besteedt als bestuurslid. Je krijgt in elk geval professionele begeleiding om je taken te kunnen doen;
  • Als bestuurslid krijg je een unieke ervaring: meedenken en -werken aan de uitdagingen van volkshuisvesting en de belangen behartigen van huurders. Je werkt samen met andere enthousiaste leden, én kunt je kennis uitbreiden. Ook ontvang je een  vergoeding voor je inzet. 

 

Verschillende mensen, een kleur aan meningen

Wij werken graag samen met verschillende mensen, zodat we veel meningen en ervaringen kunnen delen. We vinden het belangrijk dat het HBVA-bestuur net zo divers is als onze huurders: met verschillende culturele en etnische achtergronden, leeftijden en geslacht.

 

Interesse? 

Stuur dan een e-mail met je motivatie, voor 14 mei 2021, naar Ed Kooger van de Nederlandse Woonbond ekooger@woonbond.nl. Als je nog vragen hebt, kan je bellen met Ed Kooger via telefoonnummer 06-86 85 50 01. 

 

Meer informatie HBVA

Op de website van de Stichting HBVA en HBVA’s in Almere, Amersfoort en Amsterdam lees je wie zij zijn en wat ze doen www.hbva.nl

Gratis lid worden

Wil je geen bestuurslid worden, maar wel meedenken met de HBVA? Ook dan ben je natuurlijk welkom! Als je lid wordt van HBVA Gooi en Vechtstreek, houden we je op de hoogte over belangrijke zaken en kan je meepraten bij onze algemene ledenvergaderingen. Het lidmaatschap kost je niets.