Bekijk en accepteer onze cookies om de video te bekijken.
Wat is een huurcontract

Je gaat een huurcontract tekenen of hebt al een huurcontract getekend met de Alliantie. Hierin staan de afspraken die we samen maken. Er staat bijvoorbeeld in dat je ons betaalt om te wonen in een van onze woningen. Je hebt rechten en plichten. Deze staan allemaal in de algemene huurvoorwaarden. 

For English: click here to watch the summary of our general conditions.

De belangrijkste afspraken die we maken:

Je betaalt de huur vooruit
Als de huurovereenkomst ingaat, betaal je huur. De huur moet altijd vóór de eerste dag van de maand betaald zijn. Lees meer over het betalen van je huur.

De huur bestaat uit een paar delen:

  • Netto huur: de huur die je betaalt voor alléén de woning. Dit noemen we ook wel kale huur;
  • Servicekosten: kosten voor bijvoorbeeld onderhoud, stookkosten, schoonmaken, gedeelde ruimtes;
  • Bruto huur: de netto huur plus de servicekosten;
  • Rekenhuur: het deel van de huur waarvoor je huurtoeslag kan krijgen. Het bestaat uit de netto huur + een deel van de servicekosten.


Je laat je oude huis in achter zoals je het kreeg

Als je in een woning gaat wonen, bekijkt een woonadviseur van de Alliantie hoe de woning eruit ziet. Als je verhuist, moet de woning weer aan die beschrijving voldoen. Sommige veranderingen aan je woning mag je doen zonder dat je het moet terugdraaien als je verhuist. We bekijken en noteren hoe je woning eruit ziet als je deze achterlaat. Dit noemen we de opleveringsstaat. De huurder en de Alliantie ondertekenen dit en we voegen het toe aan de huurovereenkomst.

Je moet de woning zelf bewonen
Je mag de woning niet leeg laten staan of verhuren aan iemand anders. Dat noemen we onderhuur, dat zien we als fraude. Soms mag huisbewaring wel, dan vraag je aan ons of iemand een tijdje in je woning woont. Daar zijn regels voor. 

Je zorgt zelf voor de binnenkant van je woning
De Alliantie is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de buitenkant van je woning. Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan de binnenkant. De Alliantie heeft het glas van alle buitenramen verzekerd, en de buitenkant van de gebouwen (opstalverzekering). Je zorgt voor je eigen spullen; je inboedel. Het is handig als je een inboedelverzekering neemt en een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid. 

Je zorgt voor goed gebruik van je huis
Je mag je huis niet gebruiken voor dingen die strafbaar zijn, zoals het kweken van hennep (wiet) of verhuren via Airbnb. Dit is woonfraude

Voorwaarden zonnepanelen
De Alliantie levert zonnepanelen aan huurders. Naast de huurovereenkomst voor het huren van een woning zijn er ook afspraken gemaakt over het gebruik van de zonnepanelen. Bekijk deze algemene voorwaarden.

Voorwaarden warmtelevering
Voor een deel van onze woningen werken wij samen met Warmteleveranciers. Als je woning is aangesloten bij een Warmteleverancier zijn er ook afspraken gemaakt die staan in de algemene voorwaarden warmtelevering. Bekijk deze algemene voorwaarden