Huur opzeggen

Huur opzeggen

Gaat u verhuizen? Hier vindt u alle informatie over het opzeggen en schoon, heel en leeg opleveren van uw woning.

Belangrijke informatie in verband met uw verhuizing/opzegging:

Wanneer opzeggen?
U kunt de huur minimaal een maand van tevoren opzeggen. Maar eerder mag ook: dat kan tot maximaal drie maanden vooraf. Verder bepaalt u zelf op welke dag u opzegt. Dat hoeft namelijk niet per se op de eerste dag van de maand. Als de laatste huurdatum in het weekend of op een feestdag valt, dan geldt de eerstvolgende werkdag als laatste huurdatum.

Hoe opzeggen?
De huur opzeggen kan op verschillende manieren. Met behulp van bijgaand formulier (huur opzeggen voor garage/parkeerplek, huur opzeggen in verband met overlijden) dat u direct kan invullen en mailen óf kunt uitprinten, ondertekenen en opsturen. Ook is het mogelijk met een eigen geschreven brief of e-mail de huur op te zeggen. Daarin moet in elk geval staan om welk adres het gaat, per wanneer u de huurovereenkomst wilt opzeggen en wat uw telefoonnummer en nieuwe adres is. Voor de contactgegevens verwijzen we naar de contact-pagina.

De Alliantie is in sommige gevallen beheerder voor andere corporaties. In dat geval kunt u het formulier gebruiken zonder Alliantie logo:

De huur opzegging gaat in op de datum dat de Alliantie de huur opzegging heeft ontvangen. U ontvangt per e-mail een bevestiging als we uw opzegging ontvangen hebben. Als u de Alliantie heeft gemachtigd om de huur van uw rekening af te schrijven, dan stopt deze machtiging automatisch. Huurtoeslag stopt op het moment dat u op uw adres wordt uitgeschreven bij uw gemeente. Binnen vijf dagen na de verhuisdatum moet u uw verhuizing melden bij uw gemeente (in Amsterdam gaat dit via een elektronisch verhuisformulier bij de Dienst Persoons- en Geo-informatie).

Bezichtiging van uw woning
Na de ontvangst van uw huur opzegging gaan we direct op zoek naar nieuwe kandidaat-huurders. De geïnteresseerde huurders komen voor een (groeps)bezichtiging langs in uw woning op een datum en tijdstip dat met u is afgesproken. Bij deze bezichtiging is ook een medewerker van de Alliantie aanwezig. Hij/zij begeleidt de bezichtiging en adviseert u over het afhandelen van eventuele zaken die u wilt laten overnemen. Let op: Laat geen kandidaat-huurders in uw woning binnen als de medewerker van de Alliantie er nog niet is, laat hen dan nog even buiten wachten.

Een bezichtiging vindt niet altijd plaats, bijvoorbeeld als u woning na uw verhuizing verkocht wordt of als de woning na uw verhuizing moet worden gerenoveerd. Als er geen bezichtiging is met nieuwe huurders dan moet u uw woning schoon, heel en leeg aan ons opleveren, overname is dan helaas niet mogelijk.

Overname
Misschien zijn er gordijnen, vloerbedekkingen of andere zaken in uw woning die de nieuwe huurder van u mag overnemen. Dat kunt u aangeven op een Overnameformulier tijdens de bezichtiging. De goederen moeten wel in goede staat zijn. Sommige goederen mogen niet overgenomen worden door de volgende huurder. Bijvoorbeeld ligbaden, een aanbouw of vloertegels. De Alliantie kan u precies vertellen welke zaken wel en welke niet ter overname mogen worden aangeboden.

Inspectie van uw woning
Wij doen alleen een inspectie in uw woning als u langer dan 10 jaar in uw woning heeft gewoond, als u iets heeft veranderd aan uw woning (bijvoorbeeld een nieuwe keuken of badkamer) of als er mogelijk een asbestrisico is. Ook als wij geen inspectie doen moet uw woning natuurlijk schoon, heel en leeg worden opgeleverd. Hier vindt u de informatie over schoon, heel en leeg opleveren en een kostenoverzicht van wat wij in rekening brengen als de woning niet schoon, heel en leeg is opgeleverd.

Als er een inspectie wordt ingepland kijken wij of u dingen aan de woning heeft veranderd die in de oude staat teruggebracht moeten worden. We bepalen ook of er reparaties uitgevoerd moeten worden. Er wordt gekeken welke werkzaamheden door u zelf moeten worden uitgevoerd en (indien nodig) wordt een afspraak gemaakt voor een eindinspectie. Ook wordt bepaald of er achterstallig onderhoudswerk is waarvan de kosten voor u als huurder zijn. Het is dus belangrijk dat, als u in een woning van de Alliantie woont, u weet wat u wel en niet mag veranderen en wat als u vertrekt weer in de oude staat moet worden teruggebracht. Of dat nodig is hangt mede af van technische staat van de voorzieningen die u heeft aangebracht.

Tijdens de eindinspectie kijken we of de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd en of de woning gereed is voor u om te verlaten.

Asbest
In woningen met een bouwjaar van voor 1994 is mogelijk asbest aanwezig. Wij vragen u uitdrukkelijk om vloerbedekking, zeil en gevelkachels (mogelijke asbestbronnen) niet te verwijderen voordat de voorinspectie is geweest. De beheerder wonen/opzichter geeft u tijdens het bezoek wel of géén toestemming om deze zaken te verwijderen.

Overdracht
Als uw woning helemaal in orde is – dus schoon en in goede staat- dan geeft u de sleutel terug aan de Alliantie en kunt u verhuizen. Als er geen (eind)inspectie in uw woning heeft plaatsgevonden, dan levert u de sleutels in op het kantoor dat staat aangegeven in de bevestiging van de huur opzegging. Bij het inleveren van de sleutels geeft u ook het ingevulde meterstandenformulier af en (eventueel) het ingevulde overnameformulier.

Tenslotte
Binnen 3 tot 6 weken nadat u verhuisd bent, ontvangt u van ons een eindafrekening waarin staat welke vergoedingen u eventueel nog van de Alliantie krijgt. Er staat ook in of wij nog geld van u krijgen, bijvoorbeeld door een huurachterstand of eventuele reparatiekosten. De stook- en servicekosten worden binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar met u verrekend. Vergeet niet aan andere bedrijven, zoals uw elektriciteitsleverancier of drinkwaterbedrijf door te geven dat u verhuist, u kunt hierover alle informatie vinden op de websites van deze bedrijven.