Fijne buurten

Thuis is groter dan je huis. Het is ook je welkom voelen in de buurt, het speeltuintje aan de overkant en koffie doen bij de buurvrouw.

Prettig wonen

We vinden het belangrijk dat mensen zich thuis voelen in hun huis. We bieden woningen aan die veilig, gezond en comfortabel zijn. Dit betekent: een prettig binnenklimaat, aanvaardbare geluidsisolatie en moderne voorzieningen. De komende jaren werken we hieraan op een toekomstbestendige manier: met hernieuwbare schone energie en door materiaal te recyclen.

 

Een fijne buurt


Een huis is pas écht fijn als de buurt ook fijn is: als huurders rekening met elkaar houden en meehelpen om de woonomgeving leefbaar te houden. Een buurt waar verschillende mensen wonen en elkaar ontmoeten. Waar geen overlast is. Samen met huurders, gemeenten en andere partijen werken we aan veilige, schone en prettige buurten. Daarbij kijken we steeds naar wat huurders zelf kunnen en willen doen, zoals de mogelijkheid om een deel van het beheer van een gemeenschappelijke ruimte of tuin op te pakken.

Aandachtswijken

In sommige buurten ontstaat een concentratie van aandachtsgroepen en een meetbare toename van overlast als gevolg van verschillende woon- en leefstijlen. We proberen dergelijk concentraties zoveel mogelijk te voorkomen door woningen in diverse huurprijsklassen aan te bieden Ook met de verkoop van woningen dragen we hieraan bij. Goed basisbeheer is de uitgangssituatie voor al onze complexen en draagt bij aan de leefbaarheid ervan. Als het nodig zorgen we voor beheer op maat bij complexen die meer aandacht nodig hebben. Dit gaat in goed overleg met bewoners en andere partijen. We letten daarbij op de aard en omvang van de problemen en kijken naar wat we in de buurt willen bereiken.