Duurzaamheid

Nieuwe woningen bouwen we duurzaam en we verduurzamen bestaand vastgoed. Zo kunnen onze huurders comfortabel wonen en blijft dit voor hen ook op lange termijn betaalbaar.

Duurzaam wonen

Sociale huisvesting vraagt om langetermijndenken. Daarom zetten we vol in op duurzaam wonen. Circulair bouwen en schone energie gaan hand in hand met een betaalbare huur. Een veilige, gezonde en comfortabele woning betekent: een prettig binnenklimaat, aanvaardbare geluidsisolatie en moderne voorzieningen. Daarbij nemen we duurzaamheid, betaalbaarheid en financierbaarheid als uitgangpunten. Bij het verduurzamen van bestaande woningen maken we altijd een zorgvuldige afweging tussen het resultaat en de kosten voor de huurder. Zo houden we woonlasten betaalbaar voor huurders en kunnen we blijven investeren in nieuwe woningen.

Samen werken aan verduurzamen


Verduurzamen doen we samen met onze partners, gemeenten, leveranciers, gebouweigenaren en netbeheerders. We vragen aan gemeenten om ons tijdig te betrekken bij het opstellen van de transitievisie warmte en de wijkaanpak in de warmtetransitie. Voor onze huurders is verduurzamen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom gaan we graag met hen in gesprek. We laten zien dat duurzaamheid zorgt voor meer wooncomfort, schone en prettige buurten en lagere woonlasten. Ons duurzaamheidsbeleid stemmen we af met de Huurders Belangen Vereniging Alliantie (HBVA). 

Duurzaamheid en innovatie

We dagen onszelf en de markt uit om vernieuwend te zijn en samen oplossingen te vinden. We werken graag in pilots en proeftuinen om ervaring op te doen voor een product of proces. Antwoorden op complexe vraagstukken werken we verder uit in ons Innovatielab. We maken duurzame keuzes in ons inkoopproces en bij alle strategische contracten die worden afgesloten, is aandacht voor verduurzamen op product- en leveranciersniveau.

Drie duurzaamheidsthema's

Duurzaamheid bestaat voor ons uit drie thema’s: energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. Voor ieder thema hebben wij een opgave, ambitie en aanpak.

Dit zijn de drie thema's

Energietransitie

We zijn op weg naar een CO2-neutrale woningportefeuille in 2050. Energiebesparende maatregelen horen daarbij. We willen onze huurders een huis bieden waarin ze comfortabel en betaalbaar wonen. Om de CO2-uitstoot te verlagen, isoleren we onze woningen en voorzien we ze van aardgasvrije warmtevoorzieningen. Hierin werken we samen met onder andere gemeenten en andere corporaties. ​​​​​​​

Ontdek meer

Circulariteit

Circulair bouwen staat voor het ontwikkelen en (her)gebruiken van bouwmaterialen, complexen en gebieden. Zonder natuurlijke hulpbronnen uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Ons doel is om onderhoud en renovatie van bestaande bouw en de bouw van nieuwe woningen volledig circulair te doen in 2050.

Ontdek meer

Klimaatadaptatie

Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, overstromingen, hitte en droogte toe. De eerste effecten zijn al zichtbaar: heftige stormen, hoge waterstanden, extreme piekbuien en lange periodes van droogte en warmte. Ons doel is om hittestress, wateroverlast en verdroging tegen te gaan. Dit noemen we klimaatadaptatie.

Ontdek meer