Digitalisering

De wereld wordt steeds digitaler. We passen onze dienstverlening hierop aan en maken het eenvoudiger voor onze huurders om zaken online te regelen.

Digitale dienstverlening

Uit de interactie met bewoners halen we informatie; dat loopt uiteen van wat onze huurders van onze dienstverlening vinden tot aan kozijnen die aan onderhoud toe zijn. Door gebruik te maken van deze data kunnen we klantgerichter, duurzamer en kostenefficiënter werken. Onze huurders verwachten van ons dat we onze dienstverlening in toenemende mate eenvoudig en gemakkelijk digitaal aanbieden. Digitalisering biedt ons de kans om bedrijfsprocessen te automatiseren en onze dienstverlening gebruiksvriendelijker te maken. Door huurders meer eigen regie te geven op hun woonzaken, kunnen we hen betrekken bij de woonomgeving. Daarom zorgen we ervoor dat we eenvoudig bereikbaar zijn via verschillende online kanalen, zoals Mijn Alliantie en sociale media.

Digitalisering van vastgoed


We werken datagedreven en laten data steeds vaker sturend zijn op basis van voorspellende modellen. Met de digitalisering van ons vastgoed wordt het mogelijk om onze woningen efficiënter te bouwen en te beheren. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld de mogelijkheden om met behulp van artificial intelligence te voorspellen waar en wanneer onderhoud nodig is. Ook zetten we sensortechnologie in om onze woningvoorraad en de directe woonomgeving in kaart te brengen. Dit doen we samen met onze (keten)partners en andere corporaties.