Circulariteit

We willen klimaatverandering en verdere belasting van de aarde tegengaan. Daarom bouwen we circulair in plaats van lineair en hergebruiken we alle grondstoffen en materialen.

Circulair bouwen

Door circulair te bouwen voorkomen we uitputting van grondstoffen, verlagen we de CO2-voetafdruk van materialen en productie daarvan en vermijden we waardevernietiging van materialen zoveel mogelijk. Circulair bouwen is meer dan alleen hergebruik van grondstoffen. De grondstoffen die we nodig hebben om te bouwen kunnen we niet oneindig uit onze aarde halen. Ze raken op en het winnen ervan zorgt voor grote schade aan de planeet. Gebruikmaken van nieuwe bronnen is daarom belangrijk. Bij circulair bouwen gaat het niet alleen over hergebruik van materialen, maar juist ook over energiegebruik, kwaliteit, milieu-impact en demontabel maken van een gebouw. 

Hoe pakken we het aan?


100% circulair in 2050 bereiken we door structurele stappen te zeten. Door om te schakelen van strategisch naar operationeel niveau en door onze doelstellingen voor circulariteit te borgen. Daarnaast stimuleren we pilots. Deze pilots maken ons en onze (keten)partners vertrouwd met circulariteit en stimuleren de markt in hergebruikte materialen. Nu en in de toekomst.  

Circulair wonen

Naast circulair bouwen zetten we ook in op circulair wonen. We informeren en stimuleren huurders om op een circulaire manier met hun woning en materialen om te gaan. We stellen hen in staat makkelijker spullen en bijvoorbeeld vloeren van elkaar over te nemen bij verhuizingen. En we maken afval scheiden makkelijker door het juist inrichten van afvalstortplekken. Ook commerciële huurders stimuleren we om rekening te houden met circulariteit bij de inrichting van hun kantoor of werkruimten.

Badkamer met tegels gemaakt van petflessen

Een mooi circulair voorbeeld is de eerste circulaire badkamer van Nederland. Ontwikkeld met onze partner Intersell. In deze badkamer zijn de tegels gemaakt van gerecyclede petflesjes. In totaal zijn 3.400 flesjes in de badkamer verwerkt. Uniek, want niet één tegel is hetzelfde. Het sanitair is tweedehands verkregen. Met een beetje opknapwerk kunnen ze nog prima een ronde mee.

Oud brood omzetten in gas

Een ander mooi voorbeeld hoe je circulair om kunt gaan met materialen is de broodvergister. Hierin wordt oud brood in combinatie met bacteriën en water gegist. Het ontstane gas gaat naar gasfornuizen in de appartementen, zodat bewoners ermee kunnen koken.