Over de Alliantie

Wie zijn we?

Wij zijn een woningcorporatie met goede en betaalbare huizen voor mensen met een bescheiden inkomen. Huurhuizen, maar ook koopwoningen. We verhuren, onderhouden, bouwen en verkopen 53.000 woningen in de regio’s Amsterdam, Almere, Amersfoort en Gooi en Vechtstreek. Wij zijn een stichting en een toegelaten instelling in de zin van de Woningwet. 

Historie 
We bestaan sinds 2001, toen vier woningcorporaties met elkaar fuseerden: Atrium (Gooi en Vechtstreek), de Dageraad (Amsterdam), Groene Stad Almere (Almere) en SCW (Amersfoort en omstreken). Sinds januari 2006 voeren alle corporaties onze naam: de Alliantie. Ook fuseerden we in 2003 met Stichting Goed Wonen in Nederhorst den Berg en in 2006 met PWV Wonen in Amsterdam.