Werken aan wonen

Een plek waar je je thuis voelt, daar lopen wij elke dag warm voor! We werken aan duurzame, betaalbare en comfortabele woningen.

Bouwen aan wonen en leven

Ongeveer 90 % van ons woningaanbod – bijna 50.000 huizen - is sociale huur, bestemd voor huurders met een bescheiden inkomen. Ook kwetsbare groepen in onze samenleving helpen we aan een huis. Onze bewonerscommissies en huurdersorganisaties adviseren ons over betaalbaarheid, onderhoud en leefbaarheid. We werken samen met bewoners, gemeenten en andere partijen aan de leefbaarheid van buurten.

 

Lees meer over onze ambities, doelen en plannen voor de komende jaren in ons ondernemingsplan.  

Betaalbaar wonen

Wij zetten ons in om huren betaalbaar te houden voor bewoners van nu en in de toekomst. Dat doen we door minder dan de maximale huur te vragen bij een nieuwe verhuring. En we houden bij de jaarlijkse huuraanpassing rekening met het inkomen van een huishouden.

Mensen met een middeninkomen en starters vinden moeilijk een betaalbare woning. Daarom verkopen we woningen uit onze voorraad, voor een redelijke marktprijs. En mensen die een sociale huurwoning achterlaten krijgen voorrang; zo bevorderen we de doorstroming. Met de opbrengsten bouwen we vervolgens nieuwe sociale huurwoningen en verbeteren we onze huurwoningen.

Een huis is vooral fijn als de buurt dat ook is: als bewoners elkaar kennen en samen de buurt leefbaar houden.