Door corona werken we anders. Onze balies zijn gesloten. Je kan een reparatie zelf online aanvragen. De wachttijden zijn langer, we vragen daarvoor je begrip. Regel je woonzaken gemakkelijk in Mijn Alliantie of neem contact op via chat of telefoon.
Over ons

Wonen en leven

Een plek waar je je thuis voelt, daar lopen wij elke dag warm voor! Als woningcorporatie werken we op duurzame wijze aan betaalbare, comfortabele huizen in prettige buurten.

Een plek waar je je thuis voelt, daar lopen wij elke dag warm voor! Als woningcorporatie werken we op duurzame wijze aan betaalbare, comfortabele huizen in prettige buurten.

We bouwen aan wonen en leven

Ongeveer 90 % van ons woningaanbod – bijna 50.000 huizen - is sociale huur, bestemd voor huurders met een bescheiden inkomen. Ook kwetsbare groepen in onze samenleving helpen we aan een huis. Onze bewonerscommissies en huurdersorganisaties adviseren ons over betaalbaarheid, onderhoud en leefbaarheid.

Lees meer over onze ambities, doelen en plannen voor de komende jaren in ons ondernemingsplan 2019.  

Betaalbaar wonen

Wij zetten ons in om huren betaalbaar te houden voor huidige en toekomstige bewoners. Dat doen we door minder dan de maximale huur te vragen bij nieuwe verhuringen, en bij de jaarlijkse huuraanpassing rekening te houden met het inkomen van een huishouden.

Mensen met een middeninkomen en starters vinden moeilijk een betaalbare woning. Daarom verkopen we woningen uit onze voorraad, voor een redelijke marktprijs. Mensen die een sociale huurwoning achterlaten krijgen voorrang; zo bevorderen we de doorstroming. Met de opbrengsten bouwen we vervolgens nieuwe sociale huurwoningen en verbeteren we onze huurwoningen. 

Een fijne buurt

Een huis is vooral fijn als de buurt ook prettig is: als buren elkaar kennen, rekening met elkaar houden en helpen om de woonomgeving leefbaar te houden. We werken samen met bewoners, gemeenten en andere partijen aan de leefbaarheid van buurten.