Wat doen we?

Huurdersorganisaties

De klant is het uitgangspunt bij alles wat we doen. We stimuleren en ondersteunen betrokkenheid van huurders. Overleg met bewoners vinden wij van het grootste belang. Dit overleg vindt plaats op drie niveaus. Per buurt zijn er bewonerscommissies actief. In al onze regio’s is er een huurdersorganisatie actief en Huurders Belangen Vereniging Alliantie (HBVA) is de overkoepelende huurdersorganisatie voor alle huurders van de Alliantie. Zowel het overleg met HBVA als met de lokale huurdersorganisaties is gebaseerd op samenwerkingsovereenkomsten, waarin de rechten en plichten van beide partijen zijn vastgelegd. We werken samen aan vernieuwing daarvan.
De regiobedrijven voeren periodiek overleg met afzonderlijke huurders- en bewonerscommissies. Op dit niveau worden specifieke complexen of bijzondere projecten besproken.

Amsterdam: HBVA Amsterdam
Amersfoort: HBVA Amersfoort
Gooi en Vechtstreek: HBVA Gooi en Vechtstreek
Almere: HBVA Almere

De huurdersorganisaties zijn verenigd in Huurdersbelangenvereniging de Alliantie (HBVA).

Daarnaast werkt de Alliantie samen met klantenpanels. We vragen kleine groepen huurders naar hun mening over uiteenlopende onderwerpen, zoals: ‘Wat vindt u goed en minder goed van onze dienstverlening?’ Klanten zijn erg enthousiast over deze vorm. En voor ons leveren de panels belangrijke informatie op.