Enneüs Heermalezing

Lezing 2016

Heermalezing viert derde lustrum
Op donderdag 27 oktober 2016 vond de vijftiende Enneüs Heermalezing plaats met als thema: tussen solidariteit en stigmatisering. Prof. dr. Hans Boutellier, directeur van het Verwey Jonker Instituut en hoogleraar aan de VU betoogde in zijn lezing dat de strijd tussen barmhartigheid en een gevoel van verlies overal speelt, zelfs op individueel niveau. Onze maatschappij is superdivers geworden en er is niet één ‘wij-zij’, maar er zijn er honderden. De vraag is daarom niet zo zeer hoe we deze diversiteit in een ‘wij’ of ‘zij’ ordenen, maar hoe we de verschillen besturen. Drie niveaus van integratie geven een kapstok om dat gesprek aan te gaan. De rechtsstaat, die iedereen gelijkelijk beschermt, is daarbij het uitgangspunt. De waarde daarvan zou veel actiever voor het voetlicht moeten worden gebracht. Daaronder gaat het om participatie aan de samenleving en als derde om cultuur en identiteit, waarin vrijheid voorop staat. In het besturen van die diversiteit spelen instituties, zoals woningcorporaties, een cruciale rol. Boutellier pleit ervoor dat corporaties niet meer over klanten, maar over bewoners praten, waarmee ze een relatie van wederkerigheid aangaan en actief het gesprek voeren over diversiteit. Dat het daarbij soms schuurt is niet erg, als inclusiviteit maar voorop staat.

Heermalezing_2016.jpg

Op de foto v.l.n.r. Hans Boutellier, voorzitter Pauline Meurs en Omar Ramadan

Co-referent Omar Ramadan, directeur van Radar Advies, riep op tot bescheidenheid over wat de overheid vermag. Sterker nog, hij noemde de overheid soms een obstakel in het creëren van verbondenheid. Hij wees op talloze projecten in wijken, waarin burgers succesvol nieuwkomers begeleiden. Rolmodellen en voorbeeldgedrag zijn essentieel voor integratie, aldus Ramadan. Tegelijkertijd moeten we ook het verlies dat veel mensen voelen serieus nemen, ook al verlangen mensen soms terug naar iets dat er nooit geweest is.

Bekijk de integrale tekst van de lezing.