Wat doen we?

Enneüs Heermalezing

Enneüs Heerma speelt prominente rol in 17de editie van ‘zijn’ lezing

De 17de Enneüs Heermalezing, donderdag 18 oktober in de Nieuwe Liefde in Amsterdam, was een knetterende ontmoeting tussen stadshistoricus Tim Verlaan en ‘Mr. Metropool’ Zef Hemel. Verdichting was het thema, maar verdichting is geen doel op zich, zo stelde Hemel. Het gaat om stedelijkheid. Enneüs Heerma speelde een leidende rol in beide betogen en was daarmee de inspirator voor de lezing. Nog niet eerder was de naamgever van de lezing zelf zo nadrukkelijk aanwezig.

Historicus Verlaan liet zien dat er opmerkelijke parallellen zijn tussen het heden en de jaren ’60 en ’70. Ook toen speelden er vragen rondom verdichting vs. uitbreiding, wel of geen hoogbouw en welke ruimte geven we de auto? Zijn verhaal draaide om de grote stadreconstructies in Utrecht, Den Haag en Amsterdam en het spel tussen de opkomende projectontwikkelaars, stadsbesturen en burgers. Er was sprake van een bijzonder huwelijk tussen sociaaldemocratische bestuurders en marktpartijen die samen vormgaven aan de verzorgingsstaat.

Heermalezing_2018.jpg

links Zef Hemel, rechts Tim Verlaan

Zef Hemel haalde socioloog en vriend van Heerma, Anton Zijderveld aan, die stelde dat de steden hun ziel verloren hebben aan de verzorgingsstaat. Uit de ideologie van Zijderveld en Heerma destilleerde hij een pleidooi voor stedelijkheid.

Waar Hemel praatte over stadstaten en vooral stedelijke internationale en regionale samenwerking als teken van wederopstanding noemde, benadrukte Verlaan het ‘recht op de stad’ dat lokale besturen en activistische burgers moeten heroveren op het ‘grootkapitaal’.

Eén ding stond voor beiden als een paal boven water. Stedelijkheid is niet verdichting per se, maar gaat vooral om het samenleven tussen verschillende sociale lagen en bevolkingsgroepen met af en toe een rauw randje. En juist dat staat nu meer dan ooit onder druk.

Waren er nog maar wethouders als Enneüs Heerma, leek de ondertoon van deze middag.

Lees de integrale tekst van de Heermalezing.

Hieronder is een video-impressie van de bijeenkomst zien.

Vorige lezingen: