Over de Alliantie

Wat doen we?

Onze visie
Ieder mens wil prettig wonen. Wij helpen erbij, met betaalbare en goede huizen in prettige buurten, voor onze huidige en toekomstige huurders. We verhuren en onderhouden onze woningen, voeren dagelijkse reparaties uit en renoveren en verbeteren onze huizen. Voor mensen met een bescheiden inkomen hebben we een grote hoeveelheid betaalbare huurwoningen. Ruim 90% van onze woningen is een sociale huurwoning.

In ons werkgebied zijn lange wachtlijsten. Veel mensen met een bescheiden inkomen zijn op zoek naar een (ander) huis. De vraag naar betaalbare woningen blijft de komende jaren toenemen. Voor die mensen bouwen we jaarlijks nieuwe huurwoningen (90%) en betaalbare koopwoningen (10%). De komende jaren gaan we meer huurwoningen bouwen en neemt het aantal koopwoningen af.

Mensen met een middeninkomen en jonge starters komen moeilijk aan een woning. Aan deze mensen verkopen we woningen uit onze woningvoorraad voor een redelijke marktprijs. Met de opbrengsten uit deze woningverkoop bouwen we nieuwe huurwoningen en onderhouden we bestaande woningen. 

Goed en betaalbaar wonen
De laatste jaren neemt de druk op de maandelijkse uitgaven toe, terwijl de inkomens van veel huurders nauwelijks stijgen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. De huur vormt een belangrijk deel van de maandelijkse uitgaven. Wij zetten ons in om huren betaalbaar te houden voor huidige en toekomstige bewoners. Dat doen we door niet de maximale huur te vragen en door rekening te houden met het inkomen van onze bewoners.

Onze huurders willen goed en betaalbaar wonen. Daarom onderhouden we onze woningen zorgvuldig. En investeren we fors in energiebesparende maatregelen. Dat zorgt niet alleen voor comfort, maar ook voor lagere woonlasten. We werken nauw samen met een aantal bouwbedrijven om woningen energiezuiniger en duurzamer te maken. Deze samenwerking heet E-sequent. Daarmee realiseren we een hogere kwaliteit en een kortere bouwtijd voor onze huurders. Door deze bijzondere samenwerking besparen we 20% aan kosten, daardoor kunnen we voor hetzelfde geld veel meer woningen aanpakken.

Samen met belanghebbenden
We werken nauw samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties in ons werkgebied. We blijven lokaal betrokken en hebben onze organisatie daarop ingericht. Onze bewonerscommissies en huurdersorganisaties adviseren over belangrijke onderwerpen als betaalbaarheid, onderhoud en leefbaarheid.

Sinds 2002 organiseren we jaarlijks de Enneüs Heermalezing, vernoemd naar de staatssecretaris die eind jaren ’80 de volkshuisvesting ingrijpend veranderde. Onder de titel ‘Werken aan maatschappelijke waarde’ levert de lezing jaarlijks een bijdrage aan het maatschappelijk debat over de verbinding van ‘publiek en privaat’.

Maatschappelijke rol
We zorgen ook voor de huisvesting van kwetsbare groepen in onze samenleving. Dat zien we als onze maatschappelijke plicht. Dat kunnen verstandelijk gehandicapten zijn, ouderen die zorg nodig hebben of kinderen die nergens terecht kunnen. We laten niemand in de kou staan. Hier vindt u daarvan bijzondere voorbeelden.

Online contact met de klant
Veel klanten regelen hun zaken graag online. Huurders kunnen via de website of met de Alliantie app zelf hun zaken met ons regelen. Zo maken ze snel een afspraak met een vakman, geven ze storingen door en checken ze hun huurbetalingen. In de toekomst worden de mogelijkheden uitgebreid. Dan ondertekenen nieuwe huurders hun huurcontract online en leggen buren online contact met elkaar.