Over de Alliantie

Wat doen we?

Kwaliteit van wonen en leven
Ieder mens wil prettig wonen en leven. Wij helpen erbij, met betaalbare en goede huizen in prettige buurten, voor onze huidige en toekomstige huurders. We verhuren en onderhouden onze woningen, voeren dagelijkse reparaties uit en renoveren en verbeteren onze huizen. Voor mensen met een bescheiden inkomen hebben we een grote hoeveelheid betaalbare huurwoningen. Zo'n 94% van onze woningen is een sociale huurwoning. Dat zijn bijna 50.000 huizen.

We zorgen ook voor de huisvesting van kwetsbare groepen in onze samenleving. Dat kunnen mensen met een verstandelijke beperking zijn, ex-psychiatrische patiënten, mensen met een lichte zorgvraag of ex-daklozen. Zij zijn vrijwel altijd op een woningcorporatie aangewezen. We laten niemand in de kou staan. 

Voldoen aan de woningvraag
In ons werkgebied zijn lange wachtlijsten. Veel mensen met een bescheiden inkomen zijn op zoek naar een (ander) huis. De vraag naar betaalbare woningen blijft de komende jaren toenemen. We werken er hard aan om voldoende betaalbare woningen beschikbaar te hebben, voor nu en de toekomst. Daarom willen we onze huurwoningenvoorraad de komende jaren laten groeien. We zijn terughoudend met sloop.

Mensen met een middeninkomen en starters vinden in ons werkgebied moeilijk een betaalbaar huis. Om deze mensen te helpen, verkopen we woningen uit onze voorraad voor een redelijke marktprijs. Met verkoop bevorderen we de doorstroming, want we geven hierbij voorrang aan mensen die een sociale huurwoning achterlaten. Daarnaast dragen we met de verkoop bij aan gevarieerde buurten en wijken. Met de opbrengsten uit onze woningverkoop bouwen we nieuwe sociale huurwoningen en verbeteren we onze huurwoningen. 

Betaalbaar wonen
De laatste jaren neemt de druk op de maandelijkse uitgaven toe, terwijl de inkomens van veel huurders nauwelijks stijgen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. De huur vormt een belangrijk deel van de maandelijkse uitgaven. Wij zetten ons in om huren betaalbaar te houden voor huidige en toekomstige bewoners. 

Dat doen we door niet de maximale huur te vragen bij nieuwe verhuringen. Ook houden wij rekening met het inkomen van mensen, zowel bij nieuwe verhuringen als bij de jaarlijkse huuraanpassing. Huurders met een laag inkomen kunnen huurtoeslag krijgen van de overheid. Zo zorgen we samen dat de huren betaalbaar blijven voor iedereen.

Woonkwaliteit
Onze huurders willen goed en betaalbaar wonen. Daarom onderhouden we onze woningen zorgvuldig. Door de woningen preventief en periodiek te onderhouden, verlengen we de levensduur en houden we de goede kwaliteit in stand.

Duurzaamheid is een van de zeer urgente maatschappelijke thema’s. Wij investeren fors in energiebesparende maatregelen. Dat maakt onze woningen niet alleen duurzamer en comfortabeler, maar zorgt ook voor lagere woonlasten. We ambiëren een gemiddelde energie-index van 1,40 voor onze woningen in 2020. In 2050 moet onze woningvoorraad CO2-neutraal zijn. We werken daarbij nauw samen met gespecialiseerde bouwbedrijven.

De klant centraal
De klant is uitgangspunt bij alles wat we doen. We werken hard aan verbetering van onze dienstverlening. En met resultaat: onze klanttevredenheid steeg in 2017 naar een 7,3.

Onze huurders kunnen hun zaken online regelen via ‘Mijn Alliantie’, het online huurdersportaal, en met de Alliantie-app voor telefoon en tablet. Zo maken ze snel een afspraak met een vakman, geven ze storingen door en checken ze hun huurbetalingen.

In een fijne buurt
Een huis is pas fijn als de buurt ook fijn is: als buren elkaar kennen, rekening met elkaar houden en meehelpen om de woonomgeving leefbaar te houden. We werken samen met bewoners, gemeenten en andere partijen aan de leefbaarheid.

Onze beheerders Wonen zijn het eerste aanspreekpunt voor onze huurders. Zij maken nieuwe huurders wegwijs in hun huis en directe woonomgeving, houden toezicht op het dagelijks onderhoud en pakken overlastsituaties op. Ze stimuleren bewoners ook om zaken en taken zelfstandig met elkaar te organiseren.

Samen met belanghebbenden
We werken nauw samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties in ons werkgebied. We blijven lokaal betrokken en hebben onze organisatie daarop ingericht. Onze bewonerscommissies en huurdersorganisaties adviseren over belangrijke onderwerpen als betaalbaarheid, onderhoud en leefbaarheid.

Sinds 2002 organiseren we jaarlijks de Enneüs Heermalezing, vernoemd naar de staatssecretaris die eind jaren ’80 de volkshuisvesting ingrijpend veranderde. Onder de titel ‘Werken aan maatschappelijke waarde’ levert de lezing jaarlijks een bijdrage aan het maatschappelijk debat over de verbinding van ‘publiek en privaat’.