Zorg en welzijn

We vinden het belangrijk om een thuis te bieden aan doelgroepen die tijdelijk of permanent ondersteuning nodig hebben bij het wonen. Ook zijn we er voor statushouders, senioren en studenten.

Aandachtsgroepen

We zorgen voor de huisvesting van verschillende aandachtsgroepen in onze samenleving. Aandachtsgroepen zijn groepen mensen met minder kansen dan anderen op de woningmarkt, zoals statushouders, ex-daklozen, ex-psychiatrische patiënten, arbeidsmigranten of mensen met een zorgvraag buiten de zorginstellingen. Samen met gemeenten en zorginstellingen zoeken wij actief naar extra woonruimte boven op de reguliere en geplande voorraad sociale huurwoningen. Zo hebben we verschillende projecten waar statushouders samenwonen met studenten. Hiervoor transformeren we bijvoorbeeld leegstaande kantoorpanden naar woningen of plaatsen we flexwoningen.

Maatschappelijke huisvesting


Bij maatschappelijke huisvesting gaat het om de combinatie tussen wonen en zorg. Via of in samenwerking met een zorgpartij huisvesten we bewoners met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychiatrische beperkingen die tijdelijk of permanent ondersteuning nodig hebben bij het wonen. Daar krijgen ze begeleiding van de desbetreffende instelling. Ook voor hen bouwen en onderhouden we passende woningen, zodat zij prettig kunnen wonen.

Senioren

Een derde van de huurders van de Alliantie is 65 jaar of ouder. Een groot deel van deze senioren kan goed wonen in hun huidige woning. Een ander deel zoekt een woning die geschikter is om ouder in te worden, zoals een gelijkvloers appartement. Daarom bouwen we nieuwbouw zo veel mogelijk levensloopbestendig. Onze wooncoaches ondersteunen hen bij het zoeken en verhuizen naar een woning die beter bij hun situatie past. Wanneer senioren een grote sociale eengezinshuurwoning achterlaten, krijgen ze voorrang in de toewijzing van zo’n woning. Met gemeenten maken we afspraken over verhuisregelingen, zoals ‘Van groot naar beter’ en ‘Van hoog naar laag’. Ook bieden we senioren woningen aan in geclusterde woonvormen. Deze woonvormen geven vaak de mogelijkheid tot ontmoeting in een gemeenschappelijke huiskamer en eventueel afname van zorg. Voor de groep senioren die niet wil verhuizen, onderzoeken we samen met onze partners hoe we ervoor kunnen zorgen dat zij veilig en comfortabel kunnen blijven wonen waar ze wonen.