Innovatie

Samen met onze huurders en partners zoeken we naar nieuwe kansen. We innoveren op het gebied van duurzaamheid, bouw en wijkontwikkeling. Daarnaast zetten we in op data en digitalisering.

Vernieuwende oplossingen

Onze maatschappelijke ambitie om meer mensen aan een passende woning te helpen, is alleen betaalbaar als we gebruikmaken van nieuwe technologieën en slimmer samenwerken met andere partijen. Denk aan onze ketenpartners in de bouw, onze huurders, gemeenten, zorgverleners en innovatieve partijen. Daarom dagen we hen uit om met ons mee te denken over vernieuwende oplossingen op het gebied van duurzaamheid, bouw, wijkontwikkeling en digitalisering. Ook is innoveren noodzakelijk om onze producten en diensten af te stemmen op de verwachtingen van huurders en om hen meer eigen regie te geven. Om innovatieve ideeën samen met collega’s en partners te testen en door te ontwikkelen, hebben we Innovatielab, Datalab en Sequent NXT opgericht.

Duurzame innovaties


Voor wat betreft duurzaamheid zijn de twee grootste uitdagingen de energietransitie en het aardgasvrij maken van onze woningen. Daarom verbeteren we de energieprestaties van woningen en verduurzamen we de energievoorziening. Het aanpassen van bewonersgedrag speelt hierin een rol. Daarnaast zoeken we naar ander (her)gebruik van materialen om onze woningen circulair te bouwen. En we gebruiken technische oplossingen om klimaatadaptief te bouwen, zoals het aanleggen waterbuffering op onze daken of verticaal groen op onze gevels. Op die manier voorkomen we zoveel mogelijk de negatieve impact van klimaatverandering.

Innovaties in de bouw

We zoeken naar manieren om de duurzame versnelling van de bouwopgave te combineren met de betaalbaarheid van woningen, beschikbaarheid van personeel en onze duurzaamheidsambities. Om het ontwikkelproces beter te kunnen inrichten, kijken we hoe we omgaan met procedures, vergunningen en bewoners. Doordat de eisen aan nieuw te bouwen woningen groter worden en de kosten oplopen, is het extra relevant om samen met onze partners te zoeken naar oplossingen, zoals het modulair bouwen van tijdelijke woningen. Of om gezamenlijk de markt uit te dagen om betaalbaar en circulair te bouwen. Met het programma Sequent NXT kijken we samen met onze vaste ketenpartners hoe we efficiënter kunnen samenwerken om onze bestaande woningen te verduurzamen.

Wijkontwikkeling

Met sociale innovatie zorgen we voor prettige buurten en geven we bewoners meer eigen regie over het beheer van hun woning, complex en buurt. We willen dat onze bewoners niet alleen tevreden zijn met hun woning maar ook met hun directe woonomgeving. Tegelijkertijd neemt de druk op die woonomgeving toe. Er is er een groot woningtekort en het aantal mensen dat verminderd zelfredzaam is neemt in sommige wijken toe. Daarom maken we gebruik van beheerconcepten die de leefbaarheid in een complex of een buurt versterken, zoals community building. Ook zoeken we naar passende woonconcepten voor specifieke doelgroepen. Een voorbeeld hiervan zijn de wooncomplexen waar statushouders en Nederlandse jongeren samenwonen. Door bewoners te betrekken bij nieuwbouw en renovatie kunnen we sneller bouwen met behoud van draagvlak.

Digitale innovaties

Onze innovatieagenda op het gebied van digitalisering richt zich op bewoners, vastgoed en proces. Innovatie helpt ons om onze data beter te benutten en (toekomstige) bewoners passende producten en diensten aan te bieden. Met de digitalisering van ons vastgoed wordt het mogelijk om onze woningen efficiënter te bouwen en te beheren. Ook biedt digitalisering een kans om onze processen efficiënter en gebruiksvriendelijker in te richten. Op de pagina over digitalisering is meer te lezen over dit onderwerp.

Lees meer over digitalisering >