Iedereen verdient een thuis

Een betaalbare, fijne woning voor mensen met een bescheiden inkomen. Daar werken wij aan. Nu én in de toekomst.

Ontwikkelingen om ons heen

Er is druk op de woningmarkt, en die gaat de komende jaren alleen maar toenemen. We verwachten dat er meer huizen voor gezinnen nodig zijn, woningen voor het toenemend aantal eenpersoonshuishoudens en passende woningen voor de groeiende groep senioren.

De vraag naar sociale huurwoningen neemt de komende jaren verder toe. En voor mensen met een middeninkomen, of starters die geen woning kunnen kopen, zijn er te weinig vrijesectorhuurwoningen. Daardoor blijven mensen zitten waar ze zitten en is er te weinig doorstroming. 

Maatschappelijke thema's

We kijken wat er speelt om ons heen, en hoe we daar op kunnen inspelen. We hebben een missie, en daaruit komen zes thema's met doelstellingen voort die ons werk richting geven.

Dit vinden we belangrijk

Betaalbaar wonen

De Alliantie wil meer mensen met een bescheiden en middeninkomen aan betaalbare huizen helpen. Om dit voor elkaar te krijgen bouwen we extra woningen en stimuleren we doorstroming. Ook bieden we tijdelijke huisvesting en transformeren we lege kantoorpanden tot woningen.

Betaalbaar wonen

Fijne buurten

We willen mensen een thuis bieden. Een plek die bijdraagt aan een goede kwaliteit van wonen en leven, in een veilige, schone en prettige woonomgeving. We werken samen met bewoners, gemeenten en andere partijen om de leefbaarheid in de wijk, buurt, straat of complex te verbeteren.

Fijne buurten

Duurzaamheid

We streven ernaar dat al onze woningen CO2-neutraal zijn in 2050. Daarom verduurzamen we de komende jaren onze bestaande woningvoorraad en investeren we in duurzame nieuwbouwwoningen. Zo dragen we bij aan de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie.

Duurzaamheid

Zorg en welzijn

Kwetsbare groepen mensen in onze samenleving zijn vaak aangewezen op een sociale huurwoning, zoals ex-daklozen of statushouders. We werken samen met gemeenten en zorgpartijen om huurders die wat meer zorg of begeleiding nodig hebben een fijne plek te bieden. Ook senioren helpen we aan een passende woning.

Zorg en welzijn

Digitalisering

Door digitale services kunnen we onze dienstverlening automatiseren en sneller toegankelijker maken voor onze huurders. We zijn via verschillende kanalen bereikbaar voor onze huurders. Zo regelen huurders steeds meer zelf online via Mijn Alliantie.

Digitalisering

Innovatie

We streven naar verbetering en ontwikkeling van onze woningen en dienstverlening. Innovatie helpt ons daarbij. Samen met onze partners werken we aan slimme en vernieuwende oplossingen op het gebied van duurzaamheid, digitalisering, wijkontwikkeling en in de bouw.  

Innovatie