Over de Alliantie

Samenwerkingen

Samenwerkingen

Om meer huurders te helpen aan een passend huis en om duurzame woningen in duurzame buurten te realiseren, werken wij samen met diverse organisaties en instellingen. Dat zijn bijvoorbeeld gemeenten, corporaties, huurdersorganisaties, zorg- en welzijnsinstellingen, netbeheerders en kennisinstellingen en -platforms.

Gemeenten

Onze woningen staan in een groot, aaneengesloten geografisch gebied. De Metropoolregio Amsterdam is ons kernwerkgebied. Daarnaast zijn we actief in de regio Amersfoort Noord-Veluwe Zeewolde. Dat betekent dat we met veertien gemeenten samenwerken.

Per gemeente maken we met de gemeente, onze huurdersorganisaties en corporaties (prestatie)afspraken die bijdragen aan onze maatschappelijke ambities.

De volkshuisvestelijke thema’s van deze prestatieafspraken zijn:

  • De beschikbaarheid  en ontwikkeling van de sociale woningvoorraad;
  • Betaalbare huisvesting;
  • Het verduurzamen van de woningvoorraad en de kwaliteit van deze voorraad;
  • De leefbaarheid in onze buurten en wijken en de inzet van ons maatschappelijk vastgoed;
  • Het huisvesten van specifieke groepen;
  • Wonen en zorg.

De Alliantie heeft de volgende prestatieafspraken afgesloten: