Samenwerken

Om meer huurders te helpen aan passende, duurzame huizen in fijne buurten, werken wij samen met diverse organisaties en instellingen.

We doen het samen

We willen graag meer mensen helpen aan een huis, en onze woningen verduurzamen. We werken daarom nauw samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties in de regio's waarin we werken. En onze bewonerscommissies en huurdersorganisaties geven ons advies over belangrijke onderwerpen zoals betaalbaarheid, onderhoud en leefbaarheid.

 

We maken afspraken
Ons werkgebied is de metropoolregio Amsterdam. Daarnaast zijn we actief in de regio Amersfoort, Noord-Veluwe en Zeewolde. We werken samen met 14 gemeenten. Met elke gemeente maken we, samen met onze huurdersorganisaties en corporaties, (prestatie)afspraken om samen onze doelen te bereiken. We hebben afgesproken bij te dragen aan de volkshuisvesting volgens deze thema's: 

 

  • Beschikbaarheid en ontwikkeling van sociale woningen;
  • Realiseren van betaalbare woningen;
  • Het verduurzamen en verbeteren van onze woningen;
  • De leefbaarheid in buurten en wijken;
  • Het huisvesten van mensen met een speciale behoefte;
  • Realiseren van wonen en zorg.

In gesprek met huurders

Overleg met bewoners vinden wij heel belangrijk. Dit gebeurt op verschillende manieren:  

  1. Per buurt zijn er bewonerscommissies;
  2. Huurdersbelangenvereniging de Alliantie (HBVA) is de overkoepelende huurdersorganisatie voor alle huurders van de Alliantie;
  3. In elke regio is er een huurdersorganisatie.

Afspraken over het overleg huurdersorganisaties staan in samenwerkingsovereenkomsten met daarin de rechten en plichten van beide partijen. De regiobedrijven overleggen om de zoveel tijd met huurders- en bewonerscommissies. Dan bespreken ze complexen of bijzondere projecten. De Alliantie werkt ook samen met huurderspanels. We vragen dan huurders naar hun mening over allerlei onderwerpen. Onze huurders zijn hier enthousiast over, en voor ons levert het waardevolle informatie op.

We vragen onze huurders in huurderspanels wat ze goed en minder goed vinden gaan. Met die feedback gaan we aan de slag.