Door corona werken we anders. Onze balies zijn gesloten. Je kan een reparatie zelf online aanvragen. De wachttijden zijn langer, we vragen daarvoor je begrip. Regel je woonzaken gemakkelijk in Mijn Alliantie of neem contact op via chat of telefoon.

Samenwerken

Om meer huurders te helpen aan een passend huis en om duurzame woningen in duurzame buurten te realiseren, werken wij samen met diverse organisaties en instellingen.

Om meer huurders te helpen aan een passend huis en om duurzame woningen in duurzame buurten te realiseren, werken wij samen met diverse organisaties en instellingen.

We doen het samen

Om meer huurders te helpen aan een passend huis en om duurzame woningen in duurzame buurten te realiseren, werken wij samen met diverse organisaties en instellingen. We werken nauw samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties in ons werkgebied. We blijven lokaal betrokken en hebben onze organisatie daarop ingericht. Onze bewonerscommissies en huurdersorganisaties adviseren over belangrijke onderwerpen als betaalbaarheid, onderhoud en leefbaarheid.

Gemeenten
De Metropoolregio Amsterdam is ons kernwerkgebied. Daarnaast zijn we actief in de regio Amersfoort Noord-Veluwe Zeewolde. We werken samen met 14 gemeenten. Per gemeente maken we, samen met onze huurdersorganisaties en corporaties, (prestatie)afspraken die bijdragen aan onze maatschappelijke ambities. De volkshuisvestelijke thema’s van deze prestatieafspraken zijn:

  • Beschikbaarheid en ontwikkeling van de sociale woningvoorraad;
  • Betaalbare huisvesting;
  • Het verduurzamen van de woningvoorraad en de kwaliteit van deze voorraad;
  • De leefbaarheid in onze buurten en wijken en de inzet van ons maatschappelijk vastgoed;
  • Het huisvesten van specifieke groepen;
  • Wonen en zorg.

In gesprek met huurders

 

De huurder is uitgangspunt bij alles wat we doen. We stimuleren en ondersteunen betrokkenheid van huurders. Overleg met bewoners vinden wij van het grootste belang. Dit overleg vindt plaats op drie niveaus: - 


Zowel het overleg met HBVA als met de lokale huurdersorganisaties is gebaseerd op samenwerkingsovereenkomsten, waarin de rechten en plichten van beide partijen zijn vastgelegd. We werken samen aan vernieuwing daarvan. De regiobedrijven voeren periodiek overleg met afzonderlijke huurders- en bewonerscommissies. Op dit niveau worden specifieke complexen of bijzondere projecten besproken.

Daarnaast werkt de Alliantie samen met klantenpanels. We vragen kleine groepen huurders naar hun mening over uiteenlopende onderwerpen, zoals: ‘Wat vindt u goed en minder goed van onze dienstverlening?’ Klanten zijn erg enthousiast over deze vorm. En voor ons leveren de panels belangrijke informatie op.