Wijngaardschool

De Alliantie Gooi- en Vechtstreek realiseert in het centrum van Huizen (buurt De Zuid, wijk Oude Dorp) een project met 5 eengezinswoningen, 9 studio’s en 13 beneden- bovenwoningen.
Het woongebouw, gelegen aan de (Jacob van Campenlaan, Lieven de Keystraat en K.P.C. de Bazelstraat is een transformatie van de voormalig Wijngaardschool tot zelfstandige sociale huurwoningen. Het gebouw heeft, vooral door bijna geheel gehandhaafde bouwvorm, een hoge beeldbepalende en cultuurhistorische waarde.
In het gebouw komt een grote verscheidenheid aan woningtypen en woninggrootten. Deze worden allemaal in de oorspronkelijke bouwdelen van de oude Wijngaardschool gerealiseerd. Naast 5 vierkamer eengezinswoningen komen in dit project 2 portiekjes: één portiek met 3 tweekamer benedenwoningen, 2 tweekamer bovenwoningen en 1 driekamer bovenwoning en één portiek met 2 tweekamer beneden- en 2 tweekamer bovenwoningen. Tevens worden in dit project nog 1 éénkamer studio, 2 tweekamer beneden woningen en 1 tweekamer bovenwoning gerealiseerd. Daarnaast komen in dit project 8 wat kleinere tweekamer studio’s met een steunpunt voor cliënten van een zorgaanbieder.
De woningen variëren in grootte van circa 35 m2 gebruiksoppervlakte (GBO) voor de tweekamerwoningen tot circa 80 m2 GBO voor de vierkamerwoningen. Uitgezonderd de 10 portiekwoningen hebben alle woningen de voordeur op het maaiveld.

De woningen zijn voorzien van individuele centrale verwarming, mechanische afzuiging en elektrisch koken. De woningen zijn extra geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen die op het dak liggen. Per woning worden 6 zonnepanelen aangesloten. Voor deze zonnepanelen wordt een bedrag als servicekosten in rekening gebracht.
Alle woningen hebben een eigen individuele buitenberging op de locatie. De eengezinswoningen hebben allen een eigen privétuintje, de appartementen delen een gezamenlijke buitenruimte aan de achterzijde (op de binnenplaats).
Met dit transformatie project van de Alliantie krijgt de voormalige Wijngaardschool, een beeldbepalend gebouw in Huizen een nieuw leven.

Doelgroepen
De woningen in dit project zijn bestemd voor verschillende doelgroepen. Acht tweekamer woningen worden toegewezen aan jong volwassenen (cliënten van Sherpa) die een lichte woonbegeleiding nodig hebben. Daarnaast is een aantal woningen gereserveerd voor statushouders, één en twee persoonshuishoudens en gezinnen (drie personen of meer).
De aanvangsmaandhuur van de kleinste appartementen (voor jongeren tot 23 jaar) bedraagt maximaal € 414 (inclusief subsidiabele servicekosten). De aanvangsmaandhuur van de middelgrote woningen voor één en tweepersoonshuishoudens bedraagt maximaal € 592 en van de grootste woningen (drie personen of meer) € 635 (exclusief subsidiabele servicekosten).

Woningtoewijzing
De woningen worden (onder voorbehoud) vanaf de laatste week van september 2017 volgens de reguliere procedure te huur aangeboden en geadverteerd op WoningNet.
Om in aanmerking te komen voor een van deze huurwoningen mag het belastbaar huishoudinkomen niet hoger zijn dan € 39.874 per jaar. Uiteraard worden de verder van toepassing zijnde criteria uit de reguliere regionale woningruimteverdeling gehanteerd.

Heb je belangstelling voor dit project, kijkt dan regelmatig op WoningNet of deze woningen al te huur worden aangeboden en geadverteerd. Daar staan ook de voorwaarden en de procedure van toewijzing.

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken