Noordse Bosje 14-16-18

Woningtoewijzing

De beschikbare appartementen worden volgens de reguliere procedure te huur aangeboden en geadverteerd op WoningNet.

 Daarbij wordt de volgende voorrangsregel voor toewijzing gehanteerd:

  1.  Doorstromers die een sociale huurwoning met een subsidiabele huur tot € 720,42 van een woningbouwcorporatie in de Regio Gooi en Vechtstreek achterlaten.

De 10 appartementen met een gebruiksoppervlakte (GO) kleiner dan 40 m2 worden toegewezen aan starters op de woningmarkt met een leeftijd t/m 22 jaar.
De 12 appartementen met een gebruiksoppervlakte (GO) tussen 40 en 55  m2  worden middels loting toegewezen aan kandidaten t/m 25 jaar.

Om in aanmerking te komen voor een van de appartementen in dit nieuwbouwproject mag het belastbaar huishoudinkomen niet hoger zijn dan € 42.436 per jaar.

Heb je belangstelling voor dit project, kijkt dan regelmatig op WoningNet of deze woningen al te huur worden aangeboden en geadverteerd.

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken