Knorr terrein Loosdrecht

Woningtoewijzing

De beschikbare appartementen worden volgens de reguliere procedure te huur aangeboden en geadverteerd op WoningNet.

Daarbij worden specifieke voorrangsregels voor toewijzing gehanteerd:

1. Doorstromers uit Loosdrecht die een eengezinswoning van een corporatie achterlaten met een maximale subsidiabele huur tot € 720,42.
2. Doorstromers uit Wijdemeren die een eengezinswoning van een corporatie achterlaten met een maximale subsidiabele huur tot € 720,42.
3. Doorstromers uit Loosdrecht die een woning van een corporatie achterlaten met een maximale subsidiabele huur tot € 720,42.
4. Doorstromers uit Wijdemeren die een woning van een corporatie achterlaten met een maximale subsidiabele huur tot € 720,42.

Aan deze 4 categorieën worden woningen aangeboden totdat maximaal 10 kandidaten een woning hebben geaccepteerd.
Vervolgens worden de overige 10 woningen aangeboden aan de volgende 2 categorieën:

5. Starters tot en met 35 jaar die minimaal 2 jaar woonachtig zijn in Loosdrecht.
6. Starters tot en met 35 jaar die minimaal 2 jaar woonachtig zijn in Wijdemeren.

Indien na toewijzing aan voorgaande 6 categorieën nog woningen beschikbaar zijn, dan worden de woningen aangeboden aan kandidaten in de volgende 4 categorieën:

7. Starters van 36 jaar en ouder die minimaal 2 jaar woonachtig zijn in Loosdrecht.
8. Starters van 36 jaar en ouder die minimaal 2 jaar woonachtig zijn in Wijdemeren.
9. Starters die woonachtig zijn in de regio Gooi en Vechtstreek.
10. Alle overige woningzoekenden.

Binnen de groepen is de volgorde op zoekwaarde zoals deze in Woningnet zijn geregistreerd. Een verklaring voor Urgentie telt niet mee in de toewijzingsprocedure.

Om in aanmerking te komen voor een van de appartementen in dit nieuwbouwproject mag het belastbaar huishoudinkomen niet hoger zijn dan € 42.436 per jaar.

Heb je belangstelling voor dit project, kijkt dan regelmatig op Woningnet of deze woningen al te huur worden aangeboden en geadverteerd.

 

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken