Kastanjelaan Nederhorst den Berg

Sloop-nieuwbouwplan Kastanjelaan in ontwikkeling

In oktober 2019 informeerden wij de huurders van de Kastanjelaan, Meidoornlaan en Esdoornlaan over de resultaten van het onderzoek naar de funderingen. De funderingsbalken van de Meidoornlaan en Esdoornlaan zijn hersteld en de vloeren zijn vervangen. Schommelingen van het grondwater zijn funest gebleken voor de betonnen funderingen van de 15 eengezinswoningen aan de Kastanjelaan. Sloop met vervangende nieuwbouw bleek de enige optie voor deze woningen. Alle huurders van de Kastanjelaan hebben al een andere woning gevonden en zijn verhuisd. Deze woningen worden nu tijdelijk verhuurd.

Over het funderingsherstel en de sloop van de Kastanjelaan is steeds overleg geweest met een Klankbordgroep van betrokken huurders. Dat heeft geleid tot de vorming van een nieuwe Klankbordgroep sloop-nieuwbouw Kastanjelaan. In deze Klankbordgroep zitten omwonenden van de Meidoornlaan, Esdoornlaan en sinds kort ook van de Meidoornhof. Drie voormalige huurders  van de Kastanjelaan denken erover om terug te keren naar de nieuwbouw. Een van hen zit in de Klankbordgroep.

Uit overleg met de gemeente bleek dat er in Nederhorst naast eengezinswoningen behoefte is aan gelijkvloerse levensloopbestendige woningen. De Klankbordgroep bevestigde deze wens. Daarom zijn in het voorlopig ontwerp aan de ene kant van de straat eengezinswoningen en aan de andere kant appartementen opgenomen. Vijftien eengezinswoningen worden gesloopt. Er komen 8 eengezinswoningen en 16 appartementen voor terug.

In de zomer van 2021 is Bébouw Midreth geselecteerd als bouwer voor de Kastanjelaan. Samen met deze aannemer en in overleg met de Klankbordgroep is het plan verder uitgewerkt. De Klankbordgroep is enthousiast over het resultaat.

Op woensdag 2 maart 2022 presenteerden we het nieuwbouwplan Kastanjelaan aan de omwonenden tijdens inloopuurtjes. De omwonenden ontvingen hiervoor een uitnodiging.

Daarna wordt de aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Wijdemeren.

Naar aanleiding van reacties van omwonenden, tijdens de inloopbijeenkomst, over mogelijke inkijk in de tuinen, is het ontwerp aangepast:

In plaats van zes zijramen zijn er nu drie zijramen in de kopgevel. Drie zijramen (slaapkamerramen) in de kopgevel zijn weggehaald. De zijramen in de woonkamers blijven, deze ramen kijken niet uit over de tuinen.

Dit is de presentatie van het nieuwbouwplan.