Kastanjelaan Nederhorst den Berg

Sloop-nieuwbouwplan Kastanjelaan in ontwikkeling

In oktober 2019 informeerden wij de huurders van de Kastanjelaan, Meidoornlaan en Esdoornlaan over de resultaten van het onderzoek naar de funderingen. De funderingsbalken van de Meidoornlaan en Esdoornlaan zijn hersteld en de vloeren zijn vervangen. Schommelingen van het grondwater zijn funest gebleken voor de betonnen funderingen van de 15 eengezinswoningen aan de Kastanjelaan. Sloop met vervangende nieuwbouw bleek de enige optie voor deze woningen. Alle huurders van de Kastanjelaan hebben al een andere woning gevonden en zijn verhuisd. Deze woningen worden nu tijdelijk verhuurd.

Over het funderingsherstel en de sloop van de Kastanjelaan is steeds overleg geweest met een Klankbordgroep van betrokken huurders. Dat heeft geleid tot de vorming van een nieuwe Klankbordgroep sloop-nieuwbouw Kastanjelaan. In deze Klankbordgroep zitten omwonenden van de Meidoornlaan, Esdoornlaan en sinds kort ook van de Meidoornhof. Drie voormalige huurders  van de Kastanjelaan denken erover om terug te keren naar de nieuwbouw. Een van hen zit in de Klankbordgroep.

Op woensdag 2 maart 2022 presenteerden we het nieuwbouwplan Kastanjelaan aan de omwonenden tijdens inloopuurtjes. De omwonenden ontvingen hiervoor een uitnodiging.        

Presentatie nieuwbouwplan 2 maart 2022  

Naar aanleiding van reacties van omwonenden, tijdens de inloopbijeenkomst, over mogelijke inkijk in de tuinen, is het ontwerp aangepast. In plaats van zes zijramen zijn er nu drie zijramen in de kopgevel. Drie zijramen (slaapkamerramen) in de kopgevel zijn weggehaald. De zijramen in de woonkamers blijven, deze ramen kijken niet uit over de tuinen.

 

Later hebben omwonenden van de Vreelandseweg hun zorgen geuit over de komst en het ontwerp van het appartementengebouw aan de Kastanjelaan. Met deze omwonenden is in mei en juni gesproken over de geuite bedenkingen. Daarnaast heeft Welstand een aantal adviezen meegegeven.

Het aangepaste ontwerp is op 13 juli gepresenteerd aan de omwonenden van de Vreelandseweg die gezamenlijk hun zorgen kenbaar gemaakt hebben.

presentatie aangepast ontwerp nieuwbouwplan 13 juli 2022

Op dit moment wordt gewerkt aan berekeningen voor de uitstoot van stikstof op basis van de nieuwe normen. Naar verwachting kan de omgevingsvergunning in de loop van januari 2023 ingediend worden bij de gemeente Wijdemeren. Omwonenden worden geïnformeerd als de aanvraag ingediend wordt.

Artist impressies

Impressie

Vogelvlucht 1

Impressie

Vogelvlucht 2

Dit is de presentatie van het nieuwbouwplan.