De Wijngaard

Woningtoewijzing

De woningen worden volgens de reguliere procedure te huur aangeboden en geadverteerd op WoningNet.

Daarbij wordt (onder voorbehoud) de volgende voorrangsregel voor toewijzing gehanteerd:

1. Gezinnen, bestaande uit minimaal 3 personen, die in Huizen een appartement van de Alliantie achterlaten.

2. Op volgorde van/op zoekwaarde

Om in aanmerking te komen voor een van de woningen in dit nieuwbouwproject mag het belastbaar huishoudinkomen niet hoger zijn dan € 43.574,- per jaar (prijspeil 2020).
De woningen worden passend toegewezen qua huurprijs. Dit houdt in dat de Alliantie voor deze woningen 1 huurbeleid aanhoudt.

Heb je belangstelling voor dit project, kijkt dan regelmatig op Woningnet of deze woningen al te huur worden aangeboden en geadverteerd.

Voor de uitrusting van de woningen, zie informatie onder Algemeen.
De woningplattegronden zijn achter het tabblad Tekeningen in te zien.

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken