De Wijngaard

Energie: NOM-woning en EPV

Nul Op de Meter (NOM) woningen / Energie Prestatie Vergoeding (EPV)
De woningen zijn voorzien van laagtemperatuur vloerverwarming. De warmte voor de vloerverwarming en het warmwater wordt opgewekt door een lucht-water warmtepomp. Deze warmtepomp bestaat uit een binnen-installatie en een buiten-unit. Er komen, behalve in de badkamer, geen radiatoren in de woningen. In de woningen, die allemaal zijn voorzien van individuele mechanische afzuiging, kan alleen elektrisch worden gekookt. De woningen zijn niet aangesloten op het gasnet. De daken van de woningen zijn volledig vol gelegd met zonnepanelen voor de opwekking van elektriciteit.

De woningen zijn zeer goed geïsoleerd waardoor het energieverbruik voor verwarming laag is. Omdat de energie die de warmtepomp en de zonnepanelen opwekken in theorie voldoende is voor het energieverbruik in de woningen, is zelfs sprake van een zogeheten Nul Op de Meter (NOM) woning. Voor de investering van de extra installaties in de woningen voor het lage energieverbruik wordt naast de netto huur een Energie Prestatie Vergoeding (EPV) in rekening gebracht. Deze vergoeding bedraagt circa € 95,- per maand (prijspeil 2019) op basis van de warmtevraag van de woningen (van circa 41-50 kWh per m2 gebruiksoppervlakte). Om deze vergoeding in rekening te mogen brengen gelden strikte voorwaarden. Jaarlijks wordt dan ook gemonitord of aan alle voorwaarden wordt voldaan en of alle installaties goed functioneren en voldoende energie opwekken om de EPV in rekening te mogen brengen. Kandidaat huurders worden hierover meer uitgebreid geïnformeerd.

Extra informatie is beschikbaar op de website van de overheid.

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken