Dasselaarstraat

Fase 1 - Woningtoewijzing

Alle huurders van de oudbouw (‘doorschuivers’ en ‘terugkeerders’) met een vast huurcontract voor onbepaalde tijd hebben een terugkeergarantie naar een vergelijkbaar appartement in de nieuwbouw. De overige beschikbare appartementen worden volgens de reguliere procedure te huur aangeboden en geadverteerd op WoningNet
Daarbij worden specifieke voorrangsregels voor toewijzing gehanteerd: 

  1. Doorstromers vanaf 55 jaar die een sociale huurwoning met een subsidiabele huur tot € 710,68 van de Alliantie achterlaten in postcodegebied 1222 (zie onderstaand kaartje van postcodegebied);
  2. Doorstromers vanaf 55 jaar die een sociale huurwoning met een subsidiabele huur tot € 710,68 van een corporatie achterlaten in Hilversum;
  3. Doorstromers die een sociale huurwoning met een subsidiabele huur tot € 710,68 van een corporatie achterlaten in de Regio Gooi en Vechtstreek;
  4. Overige kandidaten.

Voor alle categorieën geldt: binnen dezelfde categorie heeft degene met de hoogste ‘zoekwaarde’ voorrang. De Alliantie wijst deze woningen passend toe. Dit betekent dat u een nieuwbouw huurappartementen krijgt aangeboden waarvan de huurprijs past bij uw huidige inkomen en gezinssamenstelling. Met het passend toewijzen wil de overheid voorkomen dat huishoudens met lagere inkomens in te dure woningen gaan wonen.

Plattegrond_Dasselaarsstraat.png

Om in aanmerking te komen voor een van de appartementen in dit nieuwbouwproject mag het belastbaar huishoudinkomen niet hoger zijn dan € 41.056 per jaar.

Heb je belangstelling voor dit project, kijkt dan regelmatig op Woningnet  of deze woningen al te huur worden aangeboden en geadverteerd.

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken